Aktuárský seminář 2 - NMFM502
Anglický název: Seminar on Actuarial Sciences 2
Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018 do 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 1
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
Garant: RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D.
Třída: M Mgr. FPM
M Mgr. FPM > Povinné
Kategorizace předmětu: Matematika > Finanční a pojistná matematika
Prerekvizity : NMFM402, NMFM406
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_KPMS (06.05.2014)
Probírání pokročilých partií z oblasti kvantitativního řízení rizik, interních rizikových modelů, solventnosti. Probírání aktuálních témat z pojistné matematiky za účasti externích odborníků.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KPMS (14.05.2013)

Poskytovat účastníkům nepřetržitou možnost seznamovat se s novou problematikou aktuárských věd a formulovat stanoviska k diskusním materiálům mezinárodních sdružení.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D. (19.02.2018)

Podmínkou pro získání zápočtu je 60% úspěšnost v písemném testu konaném na posledním semináři v semestru.

Zápočtový test je možno opakovat.

Literatura -
Poslední úprava: T_KPMS (28.04.2017)

Podle probíraných témat.

Metody výuky -
Poslední úprava: T_KPMS (14.05.2013)

Seminář.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D. (30.05.2018)

Matematika životního a neživotního pojištění na úrovni magisterského studia: základní metody stanovení sazeb pojistného, rezervování.