PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Účetnictví pojišťoven - NMFM410
Anglický název: Insurance Companies Accounting
Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2013 do 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D.
Třída: M Mgr. FPM
M Mgr. FPM > Povinné
Kategorizace předmětu: Matematika > Finanční a pojistná matematika
Anotace -
Poslední úprava: T_KPMS (16.05.2013)
Základní principy podvojného účetnictví. Postupy účtování podle českých účetních standardů. Interpretace účetních výkazů. Oceňování aktiv a závazků. Mezinárodní účetní standardy IAS/IFRS, US GAAP. Solventnost pojišťoven.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KPMS (16.05.2013)

Seznámení s principy účetního výkaznictví a aspekty specifickými pro komerční pojišťovny.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D. (19.02.2018)

Podmínky pro získání zápočtu: Jeden zápočtový test v průběhu semestru. Požadován zisk 60% bodů. Test je možno opakovat. Odevzdání jednoho domácího projektu nejpozději 3 dny před termínem zkoušky. V případě nevyhovujícího zpracování možno opravit a odevzdat opakovaně.

Zápočet je podmínkou účasti na zkoušce.

Literatura
Poslední úprava: T_KPMS (16.05.2013)

České účetní standardy pro pojišťovny.

Mandl, P: Účetní výkaznictví pojišťoven pro matematiky. Matfyzpress, Praha, 2009.

Bokšová, J.: Účetnictví komerčních pojišťoven - specifika v ČR. Wolters Kluwer ČR, 2010.

Metody výuky -
Poslední úprava: T_KPMS (16.05.2013)

Přednáška+cvičení.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D. (19.02.2018)

Zkouška je ústní s písemnou přípravou. Požadavky pokrývají látku prezentovanou na přednášce.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D. (26.04.2018)

Účetní výkazy pojišťoven. Investice. Technické rezervy. Výnosy a náklady spojené s pojišťovací činností. Oceňování aktiv a závazků. Reálná hodnota. Ocenění pojistných závazků. Solventnost 2. Principy stanovení solventnostního kapitálového požadavku. Mezinárodní účetní standardy. IFRS pro pojistné smlouvy.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D. (30.05.2018)

Základní pojmy vstupující do výkazů pojišťoven: pojistné, technické rezervy, zajistné, náklady. Střední hodnota, současná hodnota peněžního toku. Základní míry rizika, zejména hodnota v riziku.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK