PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Životní pojištění 1 - NMFM405
Anglický název: Life Insurance 1
Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018 do 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc.
Třída: M Mgr. FPM
M Mgr. FPM > Povinné
Kategorizace předmětu: Matematika > Finanční a pojistná matematika
Je prerekvizitou pro: NMFM406
Anotace -
Poslední úprava: T_KPMS (13.05.2013)
Demografický model životního pojištění. Model náhodné délky života. Intenzita úmrtnosti. Aplikace úmrtnostních tabulek a komutačních čísel. Kapitálové pojištění pro případ smrti, dožití a smíšené, s proměnnou pojistnou částkou, s okamžitou výplatou pojistné částky. Důchodové pojištění s konstantními a proměnnými splátkami, področní. Běžné a jednorázové nettopojistné. Nettorezerva pojistného. Předpoklady: znalost základů pravděpodobnosti, matematické statistiky a finanční matematiky.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KPMS (13.05.2013)

Studenti se seznámí s matematikou životního pojištění, tak jak je vyžadována pro certifikaci odpovědného pojistného matematika.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (12.10.2017)

Podmínky na zápočet:

1) Aktivní účast na alespoň 70% konaných cvičení.

2) Vypracování a odevzdání 3 domácích úloh ve stanovených termínech. Je-li v řešení nalezena chyba, je nutné ji do 14 dnů po oznámení opravit a protokol znovu odeslat cvičícímu.

3) Úspěšné složení zápočtového testu na konci semestru. Je nutné získat alespoň 7 bodů z 10. Test je možné opakovat nejvýše jednou ve stanoveném termínu.

Pozn. Získání zápočtu není podmínkou účasti na zkoušce.

Literatura
Poslední úprava: prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc. (04.01.2016)

Gerber H.U.: Lebensversicherungsmathematik. Springer-Verlag 1986 (také anglicky Life Insurance Mathematics)

Cipra, T.: Pojistná matematika: teorie a praxe. Ekopress, Praha 2006.

Cipra, T.: Penze: kvantitativní přístup. Ekopress, Praha 2012.

Cipra, T.: Finanční a pojistné vzorce. Grada, Praha 2006.

Cipra, T.: Financial and Insurance Formulas. Springer, New York 2010.

Cipra, T.: Riziko ve financích a pojišťovnictví: Basel III a Solvency II. Ekopress, Praha 2015.

Cipra, T.: Zajištění a přenos rizik v pojišťovnictví. Grada, Praha 2004.

Cipra, T.: Penzijní pojištění a jeho výpočetní aspekty. HZ, Praha 1996.

Metody výuky -
Poslední úprava: T_KPMS (13.05.2013)

Přednáška+cvičení.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (12.10.2017)

1. Dobrovolná možnost zkoušky formou bodovaného písemného testu: 10 otázek pokrývajících odpřednesenou látku; jediný termín testu před koncem semestru; oprava jen formou ústní zkoušky v rámci prvního opravného termínu.

2. Jinak ústní zkouška s možností předtermínu; požadavky ústní zkoušky odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce.

3. Získání zápočtu není podmínkou účasti na zkoušce.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KPMS (13.05.2013)

1. Demografický model životního pojištění. Model náhodné délky života. Intenzita úmrtnosti. Aplikace úmrtnostních tabulek a komutačních čísel.

2. Kapitálové pojištění pro případ smrti, dožití a smíšené, s proměnnou pojistnou částkou, s okamžitou výplatou pojistné částky.

3. Důchodové pojištění s konstantními a proměnnými splátkami, področní.

4. Běžné a jednorázové nettopojistné.

5. Nettorezerva pojistného.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc. (24.04.2018)

Základní znalost finanční matematiky.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK