PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Pojišťovací právo - NMFM316
Anglický název: Insurance Law
Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Třída: M Bc. FM
M Bc. FM > Povinné
Kategorizace předmětu: Ekonomie > Finanční ekonomie
Matematika > Finanční a pojistná matematika
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D. (03.06.2019)
Pojištění z právního hlediska, nové zákony o pojištovnictví. Povinný předmět bakalářského oboru Finanční matematika.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D. (03.06.2019)

Seznámit studenty se základy veřejných financí.

Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D. (03.06.2019)

Home assignments + Wiki edit + Written exam

Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D. (03.06.2019)

Karfíková M., Přikryl V. a kolektiv: Pojišťovací právo. Praha, Leges s.r.o., 2010

Hulmák a kol.: Občanský zákoník VI., komentář k § 2756 - 2872), C.H.BECK 2014

Bohman, Wawerková: Zákon o pojistné smlouvě, LINDE, 2009

Metody výuky -
Poslední úprava: doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D. (03.06.2019)

Přednáška.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D. (03.06.2019)

1) Historie a základní principy pojišťovnictví

2) Podmínky pro podnikání v pojišťovnictví

3) Dělení pojištění a právní instituty pojištění

4) Pojistná smlouva

5) Pojišťovací zprostředkovatelé.

6) Pojistný podvod‎

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK