PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Bankovnictví a řízení rizik - NMFM309
Anglický název: Banking and Risk Management
Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=15191
Garant: doc. PhDr. Adam Geršl, Ph.D.
Mgr. Magda Pečená, Ph.D.
Třída: M Bc. FM
M Bc. FM > Doporučené volitelné
Kategorizace předmětu: Ekonomie > Finanční ekonomie
Matematika > Finanční a pojistná matematika
Je záměnnost pro: NFAP017
Anotace -
Banky a jejich úvěrová politika. Řízení rizik (kreditní, tržní, úrokové, likvidní, operační). Bankovní regulace. Předpokladem je znalost základů účetnictví a finanční matematiky. Vyučováno na IES FSV UK, Opletalova 26, v angličtině pod kódem JEM032 Banking and Risk Management.
Poslední úprava: Zichová Jitka, RNDr., Dr. (04.05.2023)
Cíl předmětu -

The course covers key topics related to bank operations. It helps students understand the nature of banks' balance sheets and their credit policies, asset and liabilities management, and main risks related to banks' business model such as interest rate risk, credit risk, market risk, operational risk, and liquidity risk. It also covers the basics of bank capital and liquidity regulation (Basel I-III). Each lecture is followed by a tutorial that provides students with examples and exercises related to the topic of the lecture. As a course project, students will work in small groups and prepare a credit application (a document with quantitative analysis with which a company asks a bank for a loan) as well as an appraisal of a different group's credit application (a document with which the bank's credit committee assesses the credit application). Background in finance and financial mathematics is required for enrolling in this course.

Poslední úprava: Geršl Adam, doc. PhDr., Ph.D. (12.09.2022)
Literatura

Key reference:

Mejstřík, M.; Pečená, M.; Teplý, P.: Banking in Theory and Practice, Karolinum Press, Prague, ISBN 978-80-246-2870-7

The book can be purchased through http://www.cupress.cuni.cz/ink_ext/index.jsp?include=podrobnosti&id=3722. The e-version of the book is available at http://eknihy.cuni.cz/. You access the book via e.g. EBSCOhost, which transfers you to the CAS authorization website (you will need your UK login and password to view the book)

Other literature:

Sinkey, J. F.: Commercial Bank Management in the Financial Services Industry, 6th edition, New Jersey: Prentice Hall, 2002, ISBN 0-13-098424-8

Cornett M. M., Saunders A.: Fundamentals of Financial Institutions Management, Boston: Irwin, 1999, ISBN 0-256-25367-6

Dewatripont, M. - Tirole, J.: The Prudential Regulation of Banks, Cambridge: MM Press, 1993, ISBN 0-262-04146-4

Freixas X., Rochet J-Ch.: Microeconomics of Banking, Cambridge: MIT Press, 1998, ISBN 0-262-06193-7

Golin J.: The Bank Credit Analysis Handbook: A Guide for Analysts, Bankers and Investors, New York: Wiley, 2002, ISBN 471842176

Heffernan, S.: Modern Banking in Theory and Practice. New York: Wiley, 1996, ISBN 0-471-96208-0 (nebo --2)

Mejstřík, M.: Cultivation of Financial Markets in the Czech Republic, Prague: Karolinum Press, 2005, ISBN 80-246-0980-0

Molyneux, P.et al.: Efficiency in European Banking. New York: Wiley, 1996, ISBN 0-741-96211-2

Poslední úprava: Geršl Adam, doc. PhDr., Ph.D. (12.09.2022)
Metody výuky -

Přednáška+cvičení.

Poslední úprava: G_M (24.04.2012)
Požadavky ke zkoušce -

Course requirements:

Moodle-based Mid-term Test (max 25 pts)

Credit application (max 20 pts)

Credit appraisal (max 10 pts)

Moodle-based Final Test (max 40 pts)

Class/tutorial active participation (max 5 pts)

Note that you need at least 51 points to pass the course.

91– 100 pts Excellent A (1)

81 – 90 pts Very good B (1-)

71 – 80 pts Good C (2)

61 – 70 pts Satisfactory D (2-)

51 – 60 pts Satisfactory- E (3)

0 – 50 pts Failed F (fail)

Poslední úprava: Geršl Adam, doc. PhDr., Ph.D. (19.09.2023)
Sylabus -

All course documents are available in Moodle - please self-enroll yourself: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=15191

Please bring a laptop to the tutorials! - most exercises will be done in Excel and using a laptop will help you to participate effectively

Our lectures run each Wednesday at 5 pm, tutorials at 6:30 pm, Room 109, IES building, Opletalova 26

Preliminary program of the course

1. Understanding Banks' Balance Sheets

2. Credit Application

3. Credit Risk I: Measurement and management

4. Market Risk

5. Credit Risk II: IFRS 9 provisioning

6. Interest Rate Risk and Asset Liabilities Management (ALM)

Mid-term test

7. Capital Regulation of Banks

8. Solvency Stress Testing

9. Liquidity Risk and Liquidity Regulation

10. Guest Lecture 1 by Ceska Sporitelna

11. Guest Lecture 2 by Ceska Sporitelna

Final test

Poslední úprava: Geršl Adam, doc. PhDr., Ph.D. (19.09.2023)
Vstupní požadavky -

Absolvování NMFM201, NMFM207

Poslední úprava: Zichová Jitka, RNDr., Dr. (10.05.2021)
Požadavky k zápisu

Zapisuje se po dohodě s oddělením finanční a pojistné matematiky katedry pravděpodobnosti a matematické statistiky.

Poslední úprava: G_M (15.05.2012)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK