Pojišťovací právo - NMFM305
Anglický název: Insurance Law
Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: JUDr. Ludvík Bohman
Třída: M Bc. FM
M Bc. FM > Povinné
Kategorizace předmětu: Právo > Finanční právo
Matematika > Finanční a pojistná matematika
Je záměnnost pro: NFAP019
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace -
Pojištění z právního hlediska, nové zákony o pojištovnictví. Povinný předmět bakalářského oboru Finanční matematika.
Poslední úprava: G_M (15.05.2012)
Cíl předmětu -

Poskytnout základní znalosti právních předpisů upravujících pojišťovací činnost a dohled nad pojišťovnictvím.

Poslední úprava: G_M (24.04.2012)
Podmínky zakončení předmětu -

Složení písemné zkoušky.

Poslední úprava: Zichová Jitka, RNDr., Dr. (16.04.2018)
Literatura

Hulmák a kol.: Občanský zákoník VI., komentář k § 2756 - 2872), C.H.BECK 2014

Poslední úprava: Bohman Ludvík, JUDr. (07.12.2021)
Metody výuky -

Přednáška.

Poslední úprava: G_M (24.04.2012)
Požadavky ke zkoušce -

Forma: písemný test - multiple choice.

Počet otázek: 30-40

Studijní materiál:

sylabus předmětu,

Občanský zákoník 89/2012 Sb. Par. 2756 - 2872,

Zákon‎ o pojišťovnictví 277/2009 Sb.

Zákon o distribuci pojištění č. 170/2018 Sb.

Doporučená literatura: ‎

‎Občanský zákoník VI. Závazkové právo - Pojištění (§ 2758-2872). Komentář (Hulmák a kol., nakladatelstvi C.H.Beck 2014)

Poslední úprava: Bohman Ludvík, JUDr. (07.12.2021)
Sylabus -

1) Historie a základní principy pojišťovnictví

2) Podmínky pro podnikání v pojišťovnictví

3) Dělení pojištění a právní instituty pojištění

4) Pojistná smlouva

5) Pojišťovací zprostředkovatelé.

6) Pojistný podvod‎

Poslední úprava: T_KPMS (27.04.2017)