Neživotní pojištění 1 - NMFM303
Anglický název: Non-life Insurance 1
Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D.
Třída: M Bc. FM
M Bc. FM > Povinné
Kategorizace předmětu: Matematika > Finanční a pojistná matematika
Je korekvizitou pro: NMFM302
Je prerekvizitou pro: NMFM304
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (04.05.2018)
Kolektivní model rizika. Rozdělení výší a počtů škod. Složená rozdělení. Teorie technického ruinování. Zajištění.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D. (04.10.2012)

Cílem předmětu je vyložit základy kolektivního modelu rizika včetně základů teorie ruinování, podat přehled základních forem zajištění a typů technických rezerv v neživotním pojištění.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (20.04.2018)

Složení ústní zkoušky.

Literatura
Poslední úprava: RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D. (04.10.2012)

Mandl, P., Mazurová, L.: Matematické základy neživotního pojištění. Matfyzpress, Praha 1999.

Klugman, S.A., Panjer, H.H., Willmot, G.E.: Loss Models, John Wiley & Sons, 1998.

Metody výuky -
Poslední úprava: G_M (24.04.2012)

Přednáška.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D. (10.10.2017)

Zkouška je ústní s písemnou přípravou. Požadavky pokrývají látku prezentovanou na přednášce.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D. (26.04.2018)

Kolektivní model teorie rizika pro jedno období. Rozdělení výše škodních nároků. Rozdělení počtu pojistných událostí. Složená rozdělení. Numerický výpočet rozdělení škodních úhrnů. Základy teorie technického ruinování. Základní formy zajištění. Metody stanovení zajistného.