Účetnictví 2 - NMFM302
Anglický název: Accounting 2
Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D.
Třída: M Bc. FM
M Bc. FM > Povinné
Kategorizace předmětu: Matematika > Finanční a pojistná matematika
Korekvizity : NMFM101, NMFM303
Záměnnost : NMFM338
Je záměnnost pro: NFAP014
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Účetní výkaznictví pojišťoven pro matematiky. Povinný předmět bakalářského oboru Finanční matematika.
Poslední úprava: G_M (15.05.2012)
Cíl předmětu -

Seznámení s metodami pravděpodobnostního modelování užívanými v účetním výkaznictví pojišťoven.

Poslední úprava: G_M (24.04.2012)
Podmínky zakončení předmětu -

Podmínky pro získání zápočtu: 2 zápočtové testy v průběhu semestru. Pro zápočet je třeba získat 50 bodů z obou testů. Každý test je možno jednou opakovat.

Testy budou pravděpodobně uskutečněny distanční formou pomocí platformy Moodle. Termíny konání budou oznámeny s předstihem.

Zápočet je podmínkou účasti na zkoušce.

Poslední úprava: Mazurová Lucie, RNDr., Ph.D. (30.04.2020)
Literatura -

Mandl, P.: Účetní výkaznictví pojišťoven pro matematiky. Matfyzpress, Praha, 2009.

Ministerstvo financí ČR: Účtová osnova a postupy účtování, účetní závěrka pojišťoven. Bilance, Praha, 1996.

Poslední úprava: G_M (24.04.2012)
Metody výuky -

Přednáška+cvičení.

Poslední úprava: G_M (24.04.2012)
Požadavky ke zkoušce -

Zkouška je ústní s písemnou přípravou. Požadavky pokrývají látku prezentovanou na přednášce.

Poslední úprava: Mazurová Lucie, RNDr., Ph.D. (23.03.2021)
Sylabus -

1. Účetní výkazy pojišťoven

2. Stanovení pojistného v modelu peněžních toků

3. Technické rezervy

4. Očekávaný zisk a jeho rozklad

5. Testování postačitelnosti rezerv

6. Oceňování aktiv a závazků

7. Oceňování pojistných závazků reálnou hodnotou. Riziková marže

8. Mezinárodní účetní standardy

Poslední úprava: Mazurová Lucie, RNDr., Ph.D. (26.04.2018)