Atmosférické procesy mezosynoptického měřítka - NMEX031
Anglický název: Mesoscale Atmospheric Processes
Zajišťuje: Studijní oddělení (32-STUD)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: NMET031
Garant: doc. Mgr. Michal Žák, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Meterologie a klimatologie
Neslučitelnost : NMET031
Záměnnost : NMET031
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D. (12.02.2019)
Vymezení a charakteristika mezosynoptických procesů, jejich fyzikální mechanismy. Metody diagnózy a prognózy těchto procesů.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: doc. Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D. (13.02.2019)

Absolvent získá základní znalosti o atmosférických procesech charakterizovaných mezosynoptickým měřítkem, které mají výrazný vliv na předpověď a průběh počasí.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D. (13.02.2019)

Zkouška je ústní a její požadavky odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce.

Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D. (13.02.2019)

Markowski, P. and Richardson, Y.: Mesoscale meteorology in Midlatitudes, Willey-Blackwell, 2010

P.S.Ray: Mesoscale Meteorology and Forecasting. AMS 1981

Metody výuky -
Poslední úprava: BRECHLER/MFF.CUNI.CZ (25.04.2008)

Přednáška

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: BRECHLER/MFF.CUNI.CZ (25.04.2008)

Zkouška (viz sylabus).

Sylabus -
Poslední úprava: doc. Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D. (13.02.2019)

Vymezení a charakteristika mezosynoptických procesů, jejich fyzikální mechanismy. Metody diagnózy a prognózy těchto procesů. Pozornost bude věnována hlavně problematice gravitačních vln, modifikaci proudění v horských oblastech, mezosynoptickým procesům v oblasti atmosférických front, termicky indukované cirkulaci a atmosférickým instabilitám.

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: doc. Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D. (13.02.2019)

absolvování předmětu "Synoptická meteorologie II" (NMET036)