PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Specifika prognózy počasí ve střední Evropě - NMET531
Anglický název: Special features of weather forecasting in Central Europe
Zajišťuje: Katedra fyziky atmosféry (32-KFA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. Mgr. Michal Žák, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D. (04.04.2018)
Zvlášnosti meteorologických procesů ve střední Evropě s ohledem na utváření reliéfu, dopad na předpověď jednotlivých meteorologických prvků při různých povětrnostních situacích. Výuka probíhá tutorským způsobem a sylabus se aktuálně přizpůsobuje konkrétnímu obsahu předchozího studia a potřebám tématu disertační nebo diplomové práce. Tento sylabus se u doktoranda zahrnuje do individuálního studijního plánu.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D. (04.04.2018)

Cílem předmětu je získat znalosti o zvláštnostech vývoje a předpovídání počasí ve střední Evropě.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. Mgr. Michal Žák, Ph.D. (07.06.2019)

Ústní zkouška nebo prezentace vybraného tématu.

Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D. (05.04.2018)

Kurz, M.: Synoptic meteorology, DWD, Offenbach, Germany 1998. Dále časopisecké zdroje relevantní tématiky dle dispozice přednášejícího a individuální zaměření posluchačů

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. Mgr. Michal Žák, Ph.D. (10.06.2019)

Zkouška je ústní a její požadavky odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D. (05.04.2018)

Komplexní působení utváření terénu ve střední Evropě na cirkulaci synoptického a mezosynoptického měřítka. Podmínky a vývoj počasí v závilosti na typu povětrnostní situace. Dopad na předpověď počasí s uvážením schopnosti numerických předpovědních modelů zahrnout zvláštnosti středoevropského prostředí. Sylabus bude upravován dle individuálního zaměření posluchačů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK