PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Horská meteorologie - NMET530
Anglický název: Mountain meteorology
Zajišťuje: Katedra fyziky atmosféry (32-KFA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. Mgr. Michal Žák, Ph.D.
Mgr. Petr Štěpánek, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D. (04.04.2018)
Zvláštnosti atmosférických procesů v oblastech se složitou orografií a jejich dopad na prognózu počasí. Specifika numerických předpovědních modelech v horských oblastech.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D. (04.04.2018)

Cílem předmětu je získat znalosti o zvláštnostech vývoje a předpovídání počasí ve střední Evropě.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. Mgr. Michal Žák, Ph.D. (07.06.2019)

Ústní zkouška.

Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D. (05.04.2018)

Chow, Fotini K., De Wekker, Stephan F.J., Snyder, Bradley J: Mountain Weather Research and Forecasting, 2013, Springer. Dále časopisecké zdroje relevantní tématiky dle dispozice přednášejícího a individuální zaměření posluchačů

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. Mgr. Michal Žák, Ph.D. (10.06.2019)

Zkouška je ústní a její požadavky odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. Mgr. Michal Žák, Ph.D. (30.04.2020)

Zvláštnosti proudění v horských oblastech (horské a údolní větry, fén). Vliv hor na srážkové procesy. Specifika modelování proudění v horských oblastech. Dopad na zvláštnosti předpovídání počasí. Sylabus bude upravován dle individuálního zaměření posluchačů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK