PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Pokročilé otázky klimatologie - NMET525
Anglický název: Advanced climatology topics
Zajišťuje: Katedra fyziky atmosféry (32-KFA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: Mgr. Michal Belda, Ph.D.
RNDr. Eva Holtanová, Ph.D.
Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D. (04.04.2018)
Modelování klimatu, změny klimatu a jejich příčiny, scénáře změny klimatu, zpracování výstupů klimatických modelů
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D. (04.04.2018)

Cílem předmětu je prohloubení znalostí v rámci uvedených témat

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D. (07.06.2019)

Vypracování seminární práce na přidělené téma a její obhajoba.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D. (05.04.2018)

Aktuální zpráva IPCC; aktuální časopisecká literatura dle doporučení přednášejících

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D. (05.04.2018)

Základní témata, která budou konkretizovaná na základě individuálního studijního plánu posluchače: Globální a regionální klimatické modely, nejistoty v jejich výstupech, přidaná hodnota vnořeného regionálního modelu, numerické metody a parametrizační schémata. Pozorované změny klimatu v globálním i regionálním měřítku, jejich možné příčiny, problematicka detekce a atribuce změn klimatu. Scénáře změny klimatu, metody tvorby scénářů, zohlednění nejistot v modelových výstupech, emisní scénáře. Postprocessing výstupů klimatických modelů, metody bias korekce, metody validace modelových výstupů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK