PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Klima města - NMET524
Anglický název: Urban Climate
Zajišťuje: Katedra fyziky atmosféry (32-KFA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: letní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: Mgr. Jan Karlický, Ph.D.
Mgr. Michal Belda, Ph.D.
doc. Mgr. Michal Žák, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D. (04.04.2018)
Specifické projevy atmosférických procesů v městském prostředí, vliv měst na modifikaci počasí a klimatu, modelování v numerických modelech atmosféry
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D. (04.04.2018)

Cílem předmětu je představení problematiky klimatu měst s ohledem na aktuálnost urbanizace a jejího vlivu na environmentální podmínky

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. Peter Huszár, Ph.D. (07.06.2019)

Zkouška se skládá ze dvou částí:

1) ústní prezentace vybraného tématu

2) ústní zkouška

Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D. (05.04.2018)

T. R. Oke, G. Mills, A. Christen, J. A. Voogt: Urban Climates, Cambridge University Press, 2017.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. Mgr. Peter Huszár, Ph.D. (07.06.2019)

Znalosti v rozsahu sylabu.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D. (05.04.2018)

Základní témata: 1) specifika městského povrchu 2) energetická bilance 3) vliv na teplotu 4) vliv na dynamiku proudení 5) vliv na hydrologický cyklus 6) modelování městského klimatu. Sylabus bude upravován dle individuálního zaměření posluchačů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK