PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Hydrodynamics - NMET523
Anglický název: Hydrodynamics
Zajišťuje: Katedra fyziky atmosféry (32-KFA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: zimní s.:3/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: Marine Bonazzola, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Meterologie a klimatologie
Neslučitelnost : NMET034
Záměnnost : NMET034
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: JUDr. Dana Macharová (24.09.2012)
The basic patterns of the ideal and real fluid flows. The main stress is given to the atmospheric flows.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: JUDr. Dana Macharová (24.09.2012)

Účelem předmětu je seznámení posluchačů se základními poznatky kinematiky a dynamiky tekutin.

Literatura -
Poslední úprava: JUDr. Dana Macharová (24.09.2012)

1) Brdička M., Samek L., Sopko B. (2000): Mechanika kontinua, Academia

2) Batchelor G.K. (2000): An Introduction to Fluid Dynamics, Cambridge University Press

3) Landau, L.D., Lifšic, E.M. (1986): Gidrodinamika, Nauka

4) Cushman-Roisin, B. (1994): Introduction to Geophysical Fluid Dynamics, Prentice-Hall

Metody výuky -
Poslední úprava: JUDr. Dana Macharová (24.09.2012)

Přednáška a cvičení

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: JUDr. Dana Macharová (24.09.2012)

Požadavky podle sylabu.

Sylabus -
Poslední úprava: JUDr. Dana Macharová (24.09.2012)
1. Základní pojmy
Lagrangeovský a Eulerovský popis pohybu tekutiny, trajektorie a proudnice, proudová funkce a rychlostní potenciál, dokonalá a viskozní tekutina, barotropní a baroklinní tekutina, konvergentní (divergentní) a konfluentní (difluentní) proudění.

2. Uzavřená soustava hydrodynamických rovnic
Pohybové rovnice, rovnice kontinuity, 1. hlavní věta termodynamická, stavová rovnice, tvar těchto rovnic v různých souřadnicových soustavách. Počáteční a okrajové podmínky.

3. Analýza hydrodynamických rovnic a jejich zjednodušení
Odhad velikosti členů hydrodynamických rovnic, Rossbyho číslo, Ekmanovo číslo, speciální typy proudění (geostrofické, gradientové, cyklostrofické, inerční, antitriptické proudění), tekutina v hydrostatické rovnováze, Boussinesquova aproximace, nestlačitelná tekutina.

4. Proudění viskozní tekutiny
Navier-Stokesova rovnice, laminární a turbulentní proudění, Newtonovská tekutina, Stokesovo proudění, Couetteovo proudění, Poiseuilleovo proudění, Ekmanova vrstva.

5. Cirkulace a vorticita

6. Stručná zmínka o teorii hydrodynamické stability a základních typy vlnových pohybů v tekutinách

7. To co se nikam nevešlo, ale je možné se o tom zmínit
Bernoulliova rovnice, kvazigeostrofický systém + geostrofická turbulence, plochy diskontinuity (kinematická + dynamická podmínka, Margulesova formule), slapové jevy.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK