PředmětyPředměty(verze: 867)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Scénáře změny klimatu - NMET518
Anglický název: Climate Change Scenarios
Zajišťuje: Katedra fyziky atmosféry (32-KFA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2017 do 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Jaroslava Kalvová, CSc.
Třída: DS, meteorologie a klimatologie
Kategorizace předmětu: Fyzika > Meterologie a klimatologie
Anotace -
Poslední úprava: T_KMOP (09.05.2013)
Výuka probíhá tutorským způsobem a sylabus se aktuálně přizpůsobuje konkrétnímu obsahu předchozího studia a potřebám tématu disertační nebo diplomové práce. Tento sylabus se u doktoranda zahrnuje do individuálního studijního plánu.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: KALVOVA/MFF.CUNI.CZ (30.05.2008)

poskytnout znalosti nezbytné pro vytváření scénářů změny klimatu

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D. (07.06.2019)

Ústní zkouška v rámci témat daných sylabem.

Literatura
Poslední úprava: KALVOVA/MFF.CUNI.CZ (30.05.2008)

Kiehl, J.T., Ramanathan, V.: Frontiers of Climate Modeling. Cambridge University Press, 2006.

IPCC, 2007: Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Contribution of WorkingGroup I to the Fourth Assessment Report of the IPCC. Solomon,S.D. et al., Cambridge University Press,2007.

relevantní časopisecká literatura

Metody výuky -
Poslední úprava: KALVOVA/MFF.CUNI.CZ (30.05.2008)

přednáška

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Jaroslava Kalvová, CSc. (11.10.2017)

Zkouška je ústní, požadavky odpovídají sylabu předmětu.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KMOP (27.04.2012)

Charakteristiky globálních a regionálních klimatických modelů důležité pro konstrukce scénářů změny klimatu, metody validace modelových výstupů, scénáře emisí skleníkových plynů a aerosolů, metody konstrukce scénářů změny klimatu(delta přístup, generátory denních dat, multimodelový přístup, vyhodnocování neurčitostí).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK