PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Klimatologický seminář - NMET514
Anglický název: Seminar on Climatology
Zajišťuje: Katedra fyziky atmosféry (32-KFA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: Mgr. Michal Belda, Ph.D.
doc. Mgr. Michal Žák, Ph.D.
Třída: DS, meteorologie a klimatologie
Kategorizace předmětu: Fyzika > Meterologie a klimatologie
Anotace -
Poslední úprava: T_KMOP (09.05.2013)
Aktuální problémy klimatologie, současné vědecké projekty. Globální a regionální klimatické modely, variabilita klimatu, scénáře změny klimatu, změny klimatu v minulosti, extrémní jevy. Výuka probíhá tutorským způsobem a sylabus se aktuálně přizpůsobuje konkrétnímu obsahu předchozího studia a potřebám tématu disertační nebo diplomové práce. Tento sylabus se u doktoranda zahrnuje do individuálního studijního plánu.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: KALVOVA/MFF.CUNI.CZ (30.05.2008)

Seznámit s aktuálními problémy klimatologie

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. Jaroslava Kalvová, CSc. (11.10.2017)

Podmínkou zakončení předmětu - získání zápočtu- je příprava a přednesení tří prezentací, každá v rozsahu cca 30 min, na téma uvedené v sylabu v průběhu semestru.

Literatura -
Poslední úprava: KALVOVA/MFF.CUNI.CZ (30.05.2008)

Kiehl, J.T., Ramanathan, V. (eds.): Frontiers of Climate Modeling.Cambridge University Press, 2006.

Jacobson, M.Z.: Fundamentals of Atmospheric Modeling. Cambridge University Press, 1999

aktuální časopisecká literatura

Metody výuky -
Poslední úprava: KALVOVA/MFF.CUNI.CZ (19.05.2008)

seminář - aktivní forma (prezentace studentů, diskuze)

Sylabus -
Poslední úprava: KALVOVA/MFF.CUNI.CZ (30.05.2008)

Aktuální problémy klimatologie, probíhající vědecké projekty. Procesy v klimatickém systému, zpětné vazby. Vývoj globálních AOGCM modelů a regionálních klimatických modelů. Lineární a nelineární postupy downscalingu. Variabilita klimatu - metody výzkumu, současné poznatky. Scénáře změny klimatu, typy neurčitostí, scénáře pro ČR. Změny klimatu v minulosti. Extrémní jevy.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK