PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Seminář o aktuálních otázkách meteorologie - NMET513
Anglický název: Seminar on Contemporary Problems of Meteorology
Zajišťuje: Katedra fyziky atmosféry (32-KFA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: oba
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: 0/1, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. RNDr. Jan Bednář, CSc.
Třída: DS, meteorologie a klimatologie
Kategorizace předmětu: Fyzika > Meterologie a klimatologie
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D. (29.08.2019)
Představení základních výzkumných okruhů v rámci fyziky atmosféry jako jsou turbulence a obtékání překážek, prediktabilita a deterministický chaos, gravitační vlny, klima a klimatické změny, chemismus atmosféry, předpověď počasí, atmosférická elektřina anebo atmosféry dalších (exo)planet.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: doc. Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D. (29.08.2019)

Poskytnout základní znalosti o výzkumných tématech fyziky atmosféry.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D. (29.08.2019)

Podmínkou pro udělení zápočtu je aktivní účast studentů na semináři. Zápočet nelze opakovat.

Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D. (29.08.2019)

Aktuální publikace na dané téma a webové stránky dle doporučení vyučujících.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D. (29.08.2019)

Obsah semináře představuje základní výzkumná témata řešená na Katedře fyziky atmosféry. Obsah se rovněž mění v závislosti na ohlasu studentů. Obvykle je zahrnuta problematika turbulence, nelineárních procesů, atmosférických vln, klima, chemismu atmosféry, předpovědi, atmosférické elektřiny a obecného modelování atmosféry.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK