PředmětyPředměty(verze: 873)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Stratosféra a mezosféra - NMET510
Anglický název: Stratosphere and Mesosphere
Zajišťuje: Katedra fyziky atmosféry (32-KFA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Jan Laštovička, DrSc.
Třída: DS, meteorologie a klimatologie
Kategorizace předmětu: Fyzika > Meterologie a klimatologie
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_KMOP (09.05.2013)
Struktura stratosféry a mezosféry, výměna mezi stratosférou a troposférou. Výuka probíhá tutorským způsobem a sylabus se aktuálně přizpůsobuje konkrétnímu obsahu předchozího studia a potřebám tématu disertační nebo diplomové práce. Tento sylabus se u doktoranda zahrnuje do individuálního studijního plánu.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KMOP (04.04.2008)

Seznámit studenty s nejnovějším stavem poznání stratosféry a mezosféry. S tím jak roste horní hranice předpovědních modelů roste (ALADIN v ČHMÚ ~30 km, MetOffice experimentálně už v mezosféře), roste potřeba znalostí horní atmosféry.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D. (19.10.2017)

Ústní zkouška v rozsahu témat daných sylabem.

Literatura
Poslední úprava: T_KMOP (09.05.2004)

K. Labitzke, H. van Loon: The Stratosphere. Springer, Berlin, 1999.

A. Dessler: The Chemistry and Physics of Stratospheric Ozone. Academic Press, San Diego, 2000.

E. Lippert a kol.: Ozonová vrstva Země. Vesmír, Praha, 1995.

D.G. Andrews, J.R. Holton, C.B. Leovy: Middle Atmosphere Dynamics. Academic Press, Orlando, 1987.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D. (19.10.2017)

Ústní zkouška v rozsahu témat daných sylabem.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KMOP (09.05.2004)

Základní struktura stratosféry a mezosféry.

Pole teploty, geopotenciálu a větru ve stratosféře a mezosféře a jejich sezónní rozdíly.

Sezónní rysy cirkulace v dolní stratosféře, náhlé stratosférické ohřevy a jejich dopad na stratosférické a mezosférické procesy, možné mechanizmy náhlých stratosférických ohřevů.

Ozón a vodní pára a jejich role ve stratosféře a mezosféře.

Výměna vzduchu mezi stratosférou a troposférou - principiální role tropické oblasti, Brewer-Dobsonova cirkulace.

Role vln (planetárních, gravitačních a přílivových) v systému stratosféra-mezosféra.

Dlouhodobé trendy ve stratosféře a mezosféře, zvláště v obsahu ozónu a v teplotě, jejich původ (antropogenní úbytek ozónu, skleníkové ochazování - ano, ochlazování) a dopad na klima.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK