PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Numerické předpovědní metody - NMET508
Anglický název: Numerical Forecasting Methods
Zajišťuje: Katedra fyziky atmosféry (32-KFA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: Mgr. Vladimír Fuka, Ph.D.
Třída: DS, meteorologie a klimatologie
Kategorizace předmětu: Fyzika > Meterologie a klimatologie
Anotace -
Počáteční a okrajová úloha pro nelineární parciální diferenciální rovnice dynamiky atmosféry a jejich řešení numerickými metodami (tj. diferenčními metodami a metodami založenými na Galerkinově aproximaci). Výuka probíhá tutorským způsobem a sylabus se aktuálně přizpůsobuje konkrétnímu obsahu předchozího studia a potřebám tématu disertační nebo diplomové práce. Tento sylabus se u doktoranda zahrnuje do individuálního studijního plánu.
Poslední úprava: T_KMOP (09.05.2013)
Cíl předmětu -

Základní znalosti pro činnost v oboru nemerických předpovědních metod.

Poslední úprava: BRECHLER/MFF.CUNI.CZ (25.04.2008)
Podmínky zakončení předmětu

Ústní zkouška v rámci témat daných sylabem.

Poslední úprava: Mikšovský Jiří, doc. Mgr., Ph.D. (07.06.2019)
Literatura -

[1] NUMERICAL METHODS USED IN ATMOSPHERIC MODELS, VOLUME I.

By F. Mesinger and A. Arakawa (eds.) GLOBAL ATMOSPHERIC RESEARCH PROGRAMME

(GARP), WMO-ICSU Joint Organization Committee, GARP PUBLICATION SERIES No. 17, August 1976.

[2] NUMERICAL METHODS USED IN ATMOSPHERIC MODELS, VOLUME II.

GLOBAL ATMOSPHERIC RESEARCH PROGRAMME (GARP), WMO-ICSU

GARP PUBLICATION SERIES No. 17, August 1979.

[3] Ferziger, J.H., Peric, M.: Computational Methods for Fluid Dynamics. Springer,1997.

Poslední úprava: BRECHLER/MFF.CUNI.CZ (30.04.2008)
Metody výuky -

Přednáška

Poslední úprava: BRECHLER/MFF.CUNI.CZ (25.04.2008)
Požadavky ke zkoušce -

Zkouška (viz sylabus).

Poslední úprava: BRECHLER/MFF.CUNI.CZ (25.04.2008)
Sylabus -

1. Typy PDE (Parciálních Diferenciálních rovnic - Equations), počáteční a hraniční podmínky, diskretizace.

2. Základní numerické metody (konečné diference, konečné objemy, Galerkinovy metody).

3. Numerická prostorová a časová schémata a jejich vlastnosti.

Poslední úprava: BRECHLER/MFF.CUNI.CZ (25.04.2008)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK