PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Metody dálkového průzkumu atmosféry II - NMET079
Anglický název: Methods of atmospheric remote sensing II
Zajišťuje: Katedra fyziky atmosféry (32-KFA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Martin Setvák, CSc.
doc. Mgr. Michal Žák, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D. (05.03.2019)
Aplikace distančních metod v meteorologii - pokročilé metody
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D. (05.03.2019)

Získat pokročilejší znalosti o využití družic a radarů v meteorologii a o pokročilých způsobech interpretace jejich dat

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D. (05.03.2019)

Znalosti podle sylabu předmětu.

Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D. (05.03.2019)

(1) D. Řezáčová a kol.: Fyzika oblaků a srážek. Academia Praha, 2007.

(2) R.J. Doviak, D. Zrnic: Doppler Radar and Weather Observations (second edition). Academic Press, Inc., 1993

(3) Rakov,V.A., Uman,M.A. 2003: Lightning. Physics and effects. Cambridge University Press,

(4) Collier Ch.G., 1996: Applications of weather radar systems. A guide to uses of radar data in meteorology and hydrology. 2nd edition, John Wiley&Sohns, 390 s.

(5) Doswell Ch. A. III ed., 2001: Severe convective storms. Meteorol. Monogr., 28, Amer. Meteor. Soc., 561 s.

(6) MSG Interpretation Guide. EUMETSAT,

(7) MetEd: Convective Meteorology,

(8) MetEd: Satellite Meteorology,

Sylabus -
Poslední úprava: prof. RNDr. Petr Pišoft, Ph.D. (13.05.2020)

1. Družicová pozorování a měření

Pokročilé družicové produkty (snímky) – podrobná interpretace (se zaměřením na družice MSG a MTG). Odvozené meteorologické produkty (generované přímo organizacemi EUMETSAT a NOAA). Satellite Application Facility (SAF) - stručný přehled a produkty. NWCSAF - “nowcastingový" SAF, jeho produkty a využití. Program a služby COPERNICUS – dostupnost a využití dat. Základy družicové (pasivní) hyperspektrální sondáže atmosféry, přístroje aktivní sondáže (radary, lidary) z oběžné dráhy. Detekce blesků v optické oblasti z geostacionárních družic.

2. Radarová měření

Pokročilé metody korekce radarových odhadů srážek. Metody velmi krátkodobé předpovědi (nowcastingu) založené na datech dálkové detekce. Mezinárodní spolupráce v oblasti radarové meteorologie, mezinárodní výměna radarových dat, projekt EUMETNET-OPERA, evropské datové centrum a tvorba evropského radarového kompozitu, jejich využití v NWP modelování. Polarimetrická měření, moderní metody. Dopplerovské rychlosti, jejich interpretace, měření vertikálního profilu větru. Polarimetrická měření, moderní metody

3. GPS RO profily, základní principy, družicové systémy a datová centra, odvození základních a pokročilých proměnných, využití pro analýzu nízké a střední atmosféry.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK