PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Analýza a interpretace povětrnostních map a prognostických polí - NMET078
Anglický název: Analysis and interpretation of weather maps and prognostic fields
Zajišťuje: Katedra fyziky atmosféry (32-KFA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: letní s.:3/2, KZ [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. Mgr. Michal Žák, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D. (12.02.2019)
Základní principy analýzy polí meteorologických prvků a dešifrace meteorologických zpráv. Analýza atmosférických front a speciálních povětrnostních charakteristik. Metody zpracování a interpretace meteorologických dat poskytovaných numerickými předpovědními modely.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D. (02.02.2021)

Seznámit se s principy analýzy polí meteorologických prvků, včetně využití vertikálních řezů atmosféry a družicových dat pro synoptickou analýzu a předpověď počasí.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D. (12.02.2019)

Prokázání schopnosti analýzy vybraných prvků a polí na povětrnostních mapách při závěrečné prezentaci.

Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D. (12.02.2019)

Daley R.: Atmospheric data analysis. Cambridge University Press, 1993

Kalnay E.: Atmospheric modeling, data assimilation and predictability. Cambridge University Press, 2002

Lorenc A.: Analysis methods for numerical weather prediction. Quart. J. Roy. Meteor. Soc. 112, 1177-1194, 1988

F. Pechala, J. Bednář: Příručka dynamické meteorologie, Academia, Praha, 1991

Sylabus -
Poslední úprava: doc. Mgr. Michal Žák, Ph.D. (30.04.2020)

Základní principy analýzy polí meteorologických prvků, principy kódování a dešifrace meteorologických zpráv. Základy analýzy atmosférických front. Objektivní analýza a prognózy přízemních a výškových polí meteorologických prvků a z nich odvozených charakteristik. Vzájemné vztahy a vazby mezi dynamickými a termodynamickými charakteristikami stavu atmosféry, vývojem tlakového pole a vertikálními rychlostmi. Baroklinní efekty z hlediska synoptické interpretace ve vztahu k atmosférické cirkulaci a časovým změnám tlakového pole. Pole meteorologických prvků a odvozených charakteristik v různých hladinách typických tlakových útvarů, v oblastech frontálních zón, výrazné advekce, atmosférických srážek apod. synoptická interpretace z hlediska vlivů na počasí. Interpretace ageostrofických složek proudění, ageostrofická divergence a vorticita z hlediska časových změn tlakového pole, prognostický význam a synoptická interpretace. Využití družicových dat pro synoptickou analýzu. Využití výpočtové a zobrazovací techniky při analýze meteorologických dat, vizualizace datových polí, její synoptické využití a aplikace v rámci meteorologických prognóz. Využití družicových a radarových dat v synoptické praxi a prognóze počasí.

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: doc. Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D. (12.02.2019)

Absolvování předmětu "Synoptická meteorologie II" (NMET036)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK