PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Proseminář z fyziky atmosféry - NMET077
Anglický název: Atmospheric Physics Proseminar
Zajišťuje: Katedra fyziky atmosféry (32-KFA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Petr Pišoft, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_KMOP (13.05.2015)
Představení základních výzkumných okruhů v rámci fyziky atmosféry jako jsou turbulence a obtékání překážek, prediktabilita a deterministický chaos, gravitační vlny, klima a klimatické změny, chemismus atmosféry, předpověď počasí, atmosférická elektřina anebo atmosféry dalších (exo)planet.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KMOP (13.05.2015)

Poskytnout základní znalosti o výzkumných tématech fyziky atmosféry.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. RNDr. Petr Pišoft, Ph.D. (06.10.2017)

Podmínkou pro udělení zápočtu je aktivní účast studentů na semináři. Zápočet nelze opakovat.

Literatura
Poslední úprava: T_KMOP (13.05.2015)

Aktuální publikace na dané téma a webové stránky dle doporučení vyučujících.

Metody výuky -
Poslední úprava: T_KMOP (13.05.2015)

Seminář

Sylabus -
Poslední úprava: T_KMOP (13.05.2015)

Obsah semináře představuje základní výzkumná témata řešená na Katedře fyziky atmosféry. Obsah se rovněž mění v závislosti na ohlasu studentů. Obvykle je zahrnuta problematika turbulence, nelineárních procesů, atmosférických vln, klima, chemismu atmosféry, předpovědi, atmosférické elektřiny a obecného modelování atmosféry.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK