Zpracování fyzikálních dat v R - NMET076
Anglický název: Data Processing in R
Zajišťuje: Katedra fyziky atmosféry (32-KFA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D. (15.05.2020)
Seminář zaměřen na praktické zpracování fyzikálních dat v prostředí R a související statistické postupy.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D. (13.10.2023)

Pro udělení zápočtu a zkoušky se předpokládá prezentace individuálního řešení souboru úloh, předložených na konci semestru a pokrývajících základní témata, specifikovaná v sylabu předmětu a upřesněná v průběhu jeho konání. Zápočtové úlohy je možné vypracovat formou domácí práce, jejich prezentace se předpokládá prostřednictvím stručné zprávy ilustrující použitý postup a dosažené výsledky.

Literatura
Poslední úprava: T_KMOP (26.04.2015)
  • Adler, J., 2010. R in a Nutshell. O’Reilly Media, ISBN: 978-0-596-80170-0
  • Kabacoff, I.R., 2011. R in Action: Data analysis and graphics with R. Manning Publications Co. ISBN: 978-1-935-18239-9
  • Braun, W.J., Murdoch, D.J., 2007. A first course in statistical programming with R. Cambridge University Press. ISBN: 978-0-521-69424-7
  • Internetové zdroje dle upřesnění vyučujících.

Metody výuky
Poslední úprava: T_KMOP (26.04.2015)

Seminář s aktivní účastí studentů, práce na počítačích.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KMOP (13.05.2015)

Seznámení se s prostředím R, instalace a způsoby práce. Import a export různých formátů dat, práce s daty, typy proměnných, základní operace. Tvorba a ukládání grafických výstupů. Skripty, definice vlastních funkcí. Aplikace lineární regrese. Matice a základní maticové operace.