PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Distanční pozorování a detekční metody v meteorologii II - NMET073
Anglický název: Satellite and Radar Observations of Meteorological Phenomena II
Zajišťuje: Katedra fyziky atmosféry (32-KFA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2008 do 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Martin Setvák, CSc.
RNDr. Petr Novák, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D. (05.03.2019)
Aplikace distančních metod v meteorologii - pokročilé metody. Silné konvektivní bouře a jejich doprovodné jevy.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D. (05.03.2019)

Získat pokročilejší znalosti o využití družic a radarů v meteorologii a základní znalosti o silných konvektivních bouřích a jejich doprovodném počasí.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D. (05.03.2019)

Ústní zkouška v rozsahu témat daných sylabem.

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D. (05.03.2019)

(1) D. Řezáčová a kol.: Fyzika oblaků a srážek. Academia Praha, 2007.

(2) R.J. Doviak, D. Zrnic: Doppler Radar and Weather Observations (second edition). Academic

Press, Inc., 1993

(3) Rakov,V.A., Uman,M.A. 2003: Lightning. Physics and effects. Cambridge University Press,

687 s.

(4) Collier Ch.G., 1996: Applications of weather radar systems. A guide to uses of radar data in

meteorology and hydrology. 2nd edition, John Wiley&Sohns, 390 s.

(5) Doswell Ch. A. III ed., 2001: Severe convective storms. Meteorol. Monogr., 28, Amer. Meteor.

Soc., 561 s.

(6) MSG Interpretation Guide. EUMETSAT,

(7) MetEd: Convective Meteorology,

(8) MetEd: Satellite Meteorology,

Metody výuky -
Poslední úprava: T_KMOP (30.04.2008)

Přednáška / cvičení

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: T_KMOP (30.04.2008)

Znalosti podle sylabu předmětu.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D. (05.03.2019)
1. Družicová pozorování a měření
Pokročilejší metody zpracování družicových snímků. Princip, tvorba a interpretace RGB kompozitních snímků. Odvozené meteorologické produkty. Archivy NOAA a EUMETSAT družicových snímků; formáty dostupných dat, základní software pro jejich vizualizaci a jednoduché zpracování. Satellite Application Facility (SAF) - stručný přehled a produkty. NWCSAF - ?nowcastingový" SAF, jeho produkty a využití. Základy družicové sondáže atmosféry.

2. Radarová měření
Pokročilé metody korekce radarových odhadů srážek. Metody velmi krátkodobé předpovědi (nowcastingu) založené na datech dálkové detekce. Využití radarových měření v NWP modelech.

3. Systémy detekce a lokalizace blesků
Princip detekce a lokalizace blesků. Sítě detekce blesků. Měřené veličiny, produkty, způsoby prezentace. Kombinace s dalšími daty dálkové detekce. Využití v meteorologických aplikacích (nowcasting).

4. Silné konvektivní bouře
Konvektivní bouře - životní cyklus, struktura, typy (multicely, supercely); mezoměřítkové konvektivní systémy (squall-line, MCC). Doprovodné jevy silných konvektivních bouří (downbursty, microbursty, tornáda). Silné konvektivní bouře a tornáda v oblasti střední Evropy. Evropská databáze silných konvektivních jevů. Družicová pozorování silných konvektivních bouří

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: T_KMOP (30.04.2008)

NMET020, NMET003

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK