PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Silná konvekce v atmosféře - NMET073
Anglický název: Strong convection in the atmosphere
Zajišťuje: Katedra fyziky atmosféry (32-KFA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: letní s.:3/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Martin Setvák, CSc.
doc. Mgr. Michal Žák, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D. (13.05.2020)
Studium projevů silné konvekce a podmínek jejího vzniku
Cíl předmětu -
Poslední úprava: doc. Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D. (05.03.2019)

Získat široké znalosti o podmínkách vzniku, vývoje, projevů a možnostech předpovědi silné konvekce v atmosféře.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D. (05.03.2019)

Znalosti podle sylabu předmětu.

Literatura -
Poslední úprava: doc. Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D. (05.03.2019)

Doswell Ch. A. III ed., 2001: Severe convective storms. Meteorol. Monogr., 28, Amer. Meteor. Soc., 561

D. Řezáčová a kol.: Fyzika oblaků a srážek. Academia Praha, 2007.

Bluestein, H.B., 2013: Severe Convective Storms and Tornadoes, Springer.

Christo Georgiev Patrick Santurette Karine Maynard, 2016: Weather Analysis and Forecasting, 2nd Edition, 360 s., Elsevier.

Metody výuky -
Poslední úprava: T_KMOP (30.04.2008)

Přednáška / cvičení

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: T_KMOP (30.04.2008)

Znalosti podle sylabu předmětu.

Sylabus -
Poslední úprava: prof. RNDr. Petr Pišoft, Ph.D. (13.05.2020)

1) Základy meteorologie a terminologie konvektivních bouří, jejich struktura a vývoj. Supercely a multicely, mezoměřítkové konvektivní systémy.

2) Nebezpečné jevy spojené se silnou konvekcí. Silné konvektivní bouře a tornáda v oblasti střední Evropy. Evropská databáze silných konvektivních jevů.

3) Družicová pozorování silných konvektivních bouří, význam jednotlivých charakteristik a jevů pro nowcasting bouří.

4) Radarová pozorování silných konvektivních bouří, význam jednotlivých charakteristik a jevů pro nowcasting bouří.

5) Možnosti předpovědi silných konvektivních jevů.

6) Modelování silných konvektivních jevů.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: T_KMOP (30.04.2008)

NMET020, NMET003

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK