PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Užitá klimatologie II - NMET072
Anglický název: Applied climatology II
Zajišťuje: Katedra fyziky atmosféry (32-KFA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. Mgr. Michal Žák, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: T_KMOP (22.05.2006)
Další možnosti využití klimatických dat, zejména v technické praxi. Důraz bude kladen i na praktické zpracování získávaných dat. Předpoklad: vědomosti získané v přednášce "Užitá klimatologie I"
Cíl předmětu -
Poslední úprava: ZAK/MFF.CUNI.CZ (12.04.2008)

Studenti se seznámí se základy technické klimatologie, a dále se základy praktického zpracování klimatologických dat.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. Mgr. Michal Žák, Ph.D. (07.06.2019)

Ústní zkouška nebo prezentace na vybrané téma.

Literatura -
Poslední úprava: doc. Mgr. Michal Žák, Ph.D. (01.09.2011)

World Survey of Climatology, Vol.3 General Climatology. Elsevier, 1981.

Russel D. Thompson, Allen Perry: Applied Climatology principles and practice, Routledge New York, 1997.

Metody výuky -
Poslední úprava: ZAK/MFF.CUNI.CZ (12.04.2008)

přednášky

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. Mgr. Michal Žák, Ph.D. (09.10.2017)

Zkouška je ústní a její požadavky odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D. (28.04.2020)

Klima města - vliv pole meteorologických prvků. Studium specifických podmínek klimatu Prahy s využitím naměřených dat na stanicích v Troji (mj. srovnání s jinými stanicemi v Praze)

Problematika městského tepelného ostrova. Mitigace negativních dopadů tepelného ostrova města na obyvatele, srovnání Prahy a jiných měst v Evropě i ve světě. Otázka znečištění vzduchu v městském prostředí.

Technická klimatologie a její aplikace. Klima vnitřních prostor, otázka vytápění a klimatizace. Využití klimatologických znalostí při stavbě a designu budov (tepelná bilance budov, vliv vlhkosti a srážek, zatížení sněhem, vliv výkyvů teplot a silného větru). Klimatické podmínky v dopravě a průmyslu.

Družicová data v klimatologii. Systém CMSAF. Kdy a kde využít data z družic, výhody a nevýhody. Možnosti aplikace družicových dat v různých oblastech klimatologie.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: ZAK/MFF.CUNI.CZ (12.04.2008)

Znalosti v rozsahu přednášky "Užitá klimatologie I".

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK