PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Užitá klimatologie I - NMET071
Anglický název: Applied Climatology I
Zajišťuje: Katedra fyziky atmosféry (32-KFA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Eva Holtanová, Ph.D.
Anotace -
Předmět se věnuje následujícím tématům. Typy a zdroje a povaha dat v klimatologii. Základy využití statistického software a nástrojů GIS při zpracování klimatologických dat. Homogenita dat a problém homogenizace. Základy zemědělské klimatologie. Otázka energie získávané z alternativních zdrojů - solární a větrná energie.
Poslední úprava: T_KMOP (18.05.2011)
Cíl předmětu -

Seznámit studenty s praktickými problémy při zpracování dat v klimatologii. Přehled některých aplikací klimatologie v příbuzných oborech.

Poslední úprava: Holtanová Eva, RNDr., Ph.D. (09.09.2011)
Podmínky zakončení předmětu

Aktivní účast na přednášce a ústní zkouška v rozsahu sylabu.

Poslední úprava: Mikšovský Jiří, doc. Mgr., Ph.D. (11.10.2017)
Literatura -

Povinné:

Meteorologický slovník (1993): kolektiv autorů: Meteorologický slovník výkladový a terminologický. MŽP, Praha, 594 s.

Atlas podnebí Česka, 2007, 256 stran. ISBN 978-80-244-1626-7

Doporučené:

Hájková a kol., 2011: Nástup fenologických ročních období v ČR v letech 1991-2010. Meteologické zprávy 64, s. 161-167.

Šebánek, J. a kol., 1983: Fyziologie rostlin. Státní zemědělské nakladatelství, Praha. 558 s.

Heim, R. R., 2002: A Review of Twentieth-Century Drought Indices Used in the United States. Bull. Am. Met. Soc., 83, 1149–1165.

Webster, R., Oliver, M.A. (2001): Geostatistics for Environmental Scientists. John Wiley & Sons, 271 s.

Dobesch, H., Dumolard, P., Dyras, I., 2007: Spatial Interpolation for Climate Data. 284 s., ISBN 9781905209705.

Poslední úprava: Holtanová Eva, RNDr., Ph.D. (21.10.2013)
Metody výuky -

přednáška

Poslední úprava: ZAK/MFF.CUNI.CZ (02.04.2008)
Požadavky ke zkoušce -

V rámci rozsahu sylabu.

Poslední úprava: ZAK/MFF.CUNI.CZ (12.04.2008)
Sylabus -

Staniční měření, problémy přechodu na automatická měření. Reprezentativnost stanic obecně a otázky reprezentativnosti měření na stanicích v Troji.

Modelové výstupy v klimatologii, problémy s porovnáním měřených a modelových dat. Formáty dat, databázové zpracování, zdroje dat na internetu.

Některé statistické programy používané pro zpracování klimatologických dat. Základy teorie GIS, aplikace metod GIS prakticky.

Co to je homogenita a proč dělat homogenizaci. Vybrané metody detekce nehomogenit a homogenizace dat.

Klimatické faktory ovlivňující zemědělství, klima vhodné pro pěstování základních zemědělských plodin, základy fenologie. Nebezpečné meteorologické jevy v zemědělství.

Klimatické podmínky lesa.

Otázka energie získávané z alternativních zdrojů - solární a větrná energie, hodnocení vhodných klimatických podmínek včetně vyhodnocení dat z trojských stanic.

Poslední úprava: Mikšovský Jiří, doc. Mgr., Ph.D. (28.04.2020)
Vstupní požadavky -

Předpoklad: vědomosti získané v přednášce "Všeobecná klimatologie".

Poslední úprava: ZAK/MFF.CUNI.CZ (02.04.2008)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK