PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Meteorologický bakalářský seminář I - NMET069
Anglický název: Seminar on Meteorology for Bachelor Students I
Zajišťuje: Katedra fyziky atmosféry (32-KFA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Petr Pišoft, Ph.D.
Mgr. Peter Huszár, Ph.D.
Mgr. Michal Belda, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: T_KMOP (13.05.2015)
Cílem semináře je seznámit studenty s aktuálními problémy meteorologie s ohledem na možná témata bakalářských pracích. Seminář by měl také sloužit ke konzultacím a sledování postupu prací již zadaných. Určeno pro studenty bakalářského studia.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PISOFT/MFF.CUNI.CZ (03.04.2008)

Cílem semináře je seznámit studenty s aktuálními problémy meteorologie s ohledem na možná témata bakalářských pracích.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. Petr Pišoft, Ph.D. (06.10.2017)

Podmínkou pro udělení zápočtu je aktivní účast studentů na semináři. Zápočet nelze opakovat.

Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Petr Pišoft, Ph.D. (18.10.2006)

Pechala, Bednář: Příručka dynamické meteorologie (Academia Praha, 1991)

Metody výuky -
Poslední úprava: PISOFT/MFF.CUNI.CZ (03.04.2008)

Výuka předmětu probíhá formou semináře, tj. prezentací jednotlivých meteorologických oborů a témat.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: PISOFT/MFF.CUNI.CZ (03.04.2008)

Podmínkou pro udělení zápočtu je aktivní účast studentů na semináři.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KMOP (22.05.2006)

V rámci semináře budou představeny aktuální problémy meteorologie a jejich možné řešení v rámci bakalářských prací. Seminář by měl studentům také pomoci s prácí na již zadaných tématech. Studenti s již vybraným tématem bakalářské práce budou na semináři o své práci referovat.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: PISOFT/MFF.CUNI.CZ (03.04.2008)

Pro tento předmět nejsou specifikovány žádné vstupní podmínky.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK