Stratosféra - NMET067
Anglický název: Stratosphere
Zajišťuje: Katedra fyziky atmosféry (32-KFA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Petr Pišoft, Ph.D.
RNDr. Petr Šácha, Ph.D.
Je neslučitelnost pro: NMEX067
Je záměnnost pro: NMEX067
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_KMOP (10.05.2011)
Klimatologické charakteristiky a struktura stratosféry, roční chod meteorologických prvků ve stratosféře, náhlá stratosférická oteplení, ozón a jeho role v atmosféře, (foto)chemické procesy.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PISOFT/MFF.CUNI.CZ (09.04.2009)

Cílem přednášky je popis základní struktury a klimatologie stratosféry.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. RNDr. Petr Pišoft, Ph.D. (24.04.2020)

Zápočet je udělen za zpracování a prezentaci dvou stručných a jednoho rozsáhlejšího tématu. Zápočet lze opakovat. Účast na zkoušce není podmíněna udělením zápočtu. Je pravděpodobné, že se značná část zkoušek či zápočtů může konat distanční formou. Závisí to na vývoji aktuální situace a o jakékoli změně budete včas informováni.

Literatura -
Poslední úprava: PISOFT/MFF.CUNI.CZ (09.04.2009)

K. Labitzke, H. van Loon: The Stratosphere. Springer, Berlin, 1999.

A. Dessler: The Chemistry and Physics of Stratospheric Ozone. Academic Press, San Diego, 2000.

E. Lippert a kol.: Ozonová vrstva Země. Vesmír, Praha, 1995.

D.G. Andrews, J.R. Holton, C.B. Leovy: Middle Atmosphere Dynamics. Academic Press, Orlando, 1987.

Metody výuky -
Poslední úprava: PISOFT/MFF.CUNI.CZ (09.04.2009)

Přednáška v kombinaci s kontrolovaným studiem odborné literatury.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. RNDr. Petr Pišoft, Ph.D. (06.10.2017)

Zkouška je ústní, jsou položeny tři dotazy na témata probíraná během přednášek.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KMOP (27.04.2012)

Základní struktura stratosféry.

Pole teploty, geopotenciálu a větru ve stratosféře a jejich sezónní rozdíly.

Sezónní rysy cirkulace v dolní stratosféře, náhlé stratosférické ohřevy a jejich dopad na stratosférické procesy, možný mechanizmus náhlých stratosférických ohřevů.

Ozón a jeho role ve stratosféře. Základy stratosférické chemie se zaměřením na vznik a destrukci ozónu.

Výměna vzduchu mezi stratosférou a troposférou - principiální role tropické oblasti, Brewer-Dobsonova cirkulace.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: PISOFT/MFF.CUNI.CZ (03.04.2008)

Pro tento předmět nejsou specifikovány žádné vstupní podmínky, předpokládá se znalost základů dynamické meteorologie.