PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Meteorologický počítačový seminář - NMET066
Anglický název: Meteorological Computer Seminar
Zajišťuje: Katedra fyziky atmosféry (32-KFA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: letní s.:0/3 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: Mgr. Michal Belda, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: T_KMOP (13.05.2015)
Cílem semináře je seznámit studenty s pokročilými aplikacemi v operačním systému Linux s ohledem na použití v meteorologii. Určeno pro studenty 1. a 2. ročníku magisterského studia.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Michal Belda, Ph.D. (13.02.2015)

Cílem semináře je seznámit studenty s pokročilými aplikacemi v operačním systému Linux s ohledem na použití v meteorologii.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. RNDr. Petr Pišoft, Ph.D. (10.06.2019)

Zápočet - předložení funkčního kódu pro vybraný problém. Student problém vybírá z možných témat zadaných učitelem.

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Michal Belda, Ph.D. (13.02.2015)

D. J. Barrett: Linux - Kapesní přehled, Computer Press, Praha, 2006.

C. Herborth: Unix a Linux - Názorný průvodce, Computer Press, Praha, 2006.

J. Rybička: LaTeX pro začátečníky, Konvoj, 1995.

Metody výuky -
Poslední úprava: Mgr. Michal Belda, Ph.D. (13.02.2015)

Výuka předmětu probíhá formou semináře prací na počítači.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KMOP (13.05.2015)

V rámci semináři jsou nabízena především tato témata:

  • pokročilé práce se systémem Linux
  • formáty souborů a databáze používané pro meteorologická a klimatická data
  • zpracování a vizualizace meteorologických a klimatických dat a modelových výstupů
  • typografický systém TeX/LaTeX: sazba diplomové práce, článků, posterů, prezentací
  • geografické informační systémy (GIS)

Další témata mohou být zařazena na základě aktuální potřeby studentů.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Mgr. Michal Belda, Ph.D. (13.02.2015)

Pro tento předmět nejsou specifikovány žádné vstupní podmínky.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK