PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Uživatelsky přátelský Linux - NMET065
Anglický název: User-friendly Linux
Zajišťuje: Katedra fyziky atmosféry (32-KFA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, KZ [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. Mgr. Peter Huszár, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_KMOP (13.05.2015)
Základní principy operačního systému Linux pro úplné začátečníky s ohledem na aplikace ve fyzice. Absolvent by se měl být schopen v systému orientovat a pracovat se základními službami, především pohodlně zvládat práci v příkazové řádce. Předmět je určen všem studentům bakalářského i magisterského studia.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: doc. Mgr. Peter Huszár, Ph.D. (25.03.2015)

Cílem semináře je základní orientace a práce v operačním systému Linux, seznámení se s příkazovou řádkou a naučit se pohodlné a účinné práce v ní.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. Peter Huszár, Ph.D. (18.10.2017)

Podmínkou úspěšného absolvování předmětu je získání klasifikovaného zápočtu.

Udělení zápočtu je podmíněn aktivní účast studentů na semináři, splnění domácích (alespoň 7 z 10) i zápočtového úkolu.

Literatura -
Poslední úprava: doc. Mgr. Peter Huszár, Ph.D. (25.03.2015)

Povinná:

C. Herborth: Unix a Linux - Názorný průvodce, Computer Press, Praha, 2006.

Doporučená:

D. J. Barrett: Linux - Kapesní přehled, Computer Press, Praha, 2006.

M. Sobell: Mistrovství v RedHat a Fedora Linux, Computer Press, Praha, 2006.

Metody výuky -
Poslední úprava: PISOFT/MFF.CUNI.CZ (03.04.2008)

Výuka předmětu probíhá formou semináře prací na počítači.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. Mgr. Peter Huszár, Ph.D. (25.03.2015)

Podmínkou pro udělení zápočtu je aktivní účast studentů na semináři, splnění domácích i zápočtového úkolu.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KMOP (22.05.2006)

Historie, úvod a základní principy operačního systému Linux. Přihlášení do systému, textové a grafické rozhraní. Procesy, souborový systém, uživatel a skupina. Příkazová řádka, základní aplikace a příkazy. Vzdálené připojení a správa serverových služeb.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: PISOFT/MFF.CUNI.CZ (03.04.2008)

Pro tento předmět nejsou specifikovány žádné vstupní podmínky.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK