PředmětyPředměty(verze: 835)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Projektový seminář II - NMET062
Anglický název: Seminar on Projects II
Zajišťuje: Katedra fyziky atmosféry (32-KFA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: letní s.:0/4 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
Garant: Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D.
RNDr. Eva Holtanová, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: T_KMOP (12.05.2005)

Cyklus prezentací studentů doktorského studia, členů katedry fyziky atmosféry a pracovníků spolupracujících institucí, věnovaný aktuálně řešeným výzkumným problémům. Vhodné pro studenty posledního ročníku magisterského studia a postgraduální studenty.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KMOP (12.05.2005)

Seznámit posluchače s aktuálně probíhajícím výzkumem v oboru meteorologie a klimatologie.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: T_KMOP (12.05.2005)

Zápočet se uděluje za účast na alespoň 2/3 termínech konání semináře. V případě studentů doktorského studia je po předchozí dohodě udělení zápočtu možné i při nižší účasti, za předpokladu alespoň jednoho vystoupení daného studenta v průběhu příslušného semestru.

Literatura -
Poslední úprava: T_KMOP (12.05.2005)

N/A

Metody výuky -
Poslední úprava: T_KMOP (12.05.2005)

Seminář

Sylabus -
Poslední úprava: T_KMOP (12.05.2005)

Cyklus prezentací studentů doktorského studia, členů katedry meteorologie a pracovníků

spolupracujících institucí, věnovaný aktuálně řešeným výzkumným problémům. Vhodné

pro studenty posledního ročníku magisterského studia a postgraduální studenty.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK