PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Prognostické modely pro předpověď počasí - NMET060
Anglický název: Prediction Models in Weather Forecasting
Zajišťuje: Katedra fyziky atmosféry (32-KFA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Michal Baťka, DrSc.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_KMOP (18.04.2005)
Fyzikální a matematická formulace rovnic předpovědních meteorologických modelů, jejich vlastnosti a principy řešení, formulace počátečních a okrajových úloh pro tyto rovnice.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: BATKA/MFF.CUNI.CZ (16.04.2008)

Formulace meteorologických předpovědních modelů

Literatura
Poslední úprava: T_KMOP (18.04.2005)

rozsáhlá časopisecká literatura a vlastní zkušenosti autora získané při

vývoji meteorologických modelů doma i v zahraničí

Metody výuky -
Poslední úprava: BATKA/MFF.CUNI.CZ (16.04.2008)

Přednáška

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: BATKA/MFF.CUNI.CZ (16.04.2008)

zkouška poodle sylabu přednášky

Sylabus -
Poslední úprava: T_KMOP (18.04.2005)

Přednáška se zabývá fyzikální a matematickou formulací rovnic soudobých

meteorologických předpovědních modelů, tedy hydrostatických i

nehydrostatických baroklinních modelů a principy jejich numerického řešení.

Obsah studia: výběr systémů souřadnic v horizontálním i vertikálním směru,

formulace rovnic na základě systémů zákonů zachování, energetika modelu a

jeho konzistence, inicializace vstupních dat, formulace počátečních úloh a

okrajových podmínek. Eulerovská a semi-Lagrangeovská časová integrace rovnic.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: BATKA/MFF.CUNI.CZ (16.04.2008)

Základní zanalosti dynamické meteorologie

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK