PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Meteorologie a klimatologie - NMET056
Anglický název: Meteorology and Climatology
Zajišťuje: Katedra fyziky atmosféry (32-KFA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: letní s.:3/2, Z(+Zk) [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Jan Bednář, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: T_KMOP (27.04.2012)
Úvod do meteorologie a klimatologie pro ekology. Část 1. Předmět pro PřF UK.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D. (07.06.2019)

Zakončení předmětu prostřednictvím ústní zkoušky.

Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D. (07.06.2019)

Andrews D. G.: An Introduction to Atmospheric Physics. Cambridge University Press, 2000

Sylabus -
Poslední úprava: T_KMOP (27.04.2012)

Složení a vertikální členění zemské atmosféry.

Tlak vzduchu, síla tlakového gradientu, tlakové útvary, hydrostatická rovnováha, barometrická formule.

Vzduchové hmoty, atmosférické fronty. Sluneční záření a jeho průchod atmosférou, rozptyl a absorpce, dlouhovlnné záření, radiační tepelná bilance zemského povrchu.

Stabilitní podmínky v atmosféře, teplotní inverze.

Proudění vzduchu v tlakovém poli, geostrofické proudění, cyklonální a anticyklonální proudění, vertikální rychlosti.

Cyklony, anticyklony a jejich vývoj.

Místní cirkulační systémy.

Vznik oblaků a jejich klasifikace, vznik srážek, znečištění srážkové vody.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK