PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Turbulence v atmosféře - NMET032
Anglický název: Atmospheric Turbulence
Zajišťuje: Katedra fyziky atmosféry (32-KFA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Zbyněk Jaňour, DrSc.
Mgr. Vladimír Fuka, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Meterologie a klimatologie
Anotace -
Poslední úprava: ()
Teorie atmosférické turbulence.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: JANOUR/MFF.CUNI.CZ (07.05.2008)

Seznámit studenty s vlastnostmi a metodách popisu turbulentního proudění v atmosféře.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D. (19.10.2017)

Ústní zkouška v rozsahu témat daných sylabem.

Literatura
Poslední úprava: JANOUR/MFF.CUNI.CZ (07.05.2008)

(1) H.Tennekes, J.L.Lumley: A First Course in Turbulence, The MIT Press, Cambridge, Mass, (1972)

(2) H.A.Panofsky, J.A.Dutton: Atmospheric Turbulence, John Wiley and sons, (1984)

(3) R.S.Azad: The Atmospheric Boundary Layer for Engineers, Kluwer Academic Publishers (1993)

Metody výuky -
Poslední úprava: JANOUR/MFF.CUNI.CZ (07.05.2008)

Přednáška.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D. (19.10.2017)

Ústní zkouška v rozsahu témat daných sylabem.

Sylabus -
Poslední úprava: JANOUR/MFF.CUNI.CZ (07.05.2008)

Úvod - zavedení pojmu turbulence, historie, základní vlastnosti.

Teorie pohybu tekutin - dynamický systém (Lorenzův model), buněčné modely, kinetický popis, kontinuum.

Statistický popis turbulence, Reynoldsovy podmínky, pohybové rovnice, rovnice kontinuity v aproximaci mělké vody, problém uzávěru, korelace vyšších řádů, teorie turbulence.

Homogenní a izotropní turbulence - vlastnosti, korelační tenzor, pohybové rovnice.

Turbulentní difúze - Lagrangeova analýza.

Modely turbulence - algebraické (Prandtlova teorie přenosu hybnosti, Taylorova teorie přenosu vířivosti, von Kármánova podobnostní teorie), jednobodové modely (k-epsilon).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK