PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Dynamické předpovědní metody - NMET024
Anglický název: Dynamical forecast methods
Zajišťuje: Katedra fyziky atmosféry (32-KFA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 7
Rozsah, examinace: letní s.:3/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Tomáš Halenka, CSc.
Mgr. Michal Belda, Ph.D.
doc. Mgr. Peter Huszár, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Meterologie a klimatologie
Anotace -
Poslední úprava: T_KMOP (27.05.2008)
Matematicko-fyzikální metody předpovědi termobarických polí. Předpokládají se znalosti na úrovni přednášky Dynamická meteorologie nebo ekvivaletní.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: HALENKA/MFF.CUNI.CZ (01.05.2008)

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy modelování atmosféry a konstrukce numerických předpovědních modelů. Absolvováním předmětu student získá přehled o používaných metodách a praktické zkušenosti se základními typy modelů.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. Tomáš Halenka, CSc. (15.10.2017)

Zápočet - uděluje se za účast, práci s meteorologickými modely a seminární prací-prezentací výsledků analyzovaného problému. Je podmínkou ke zkoušce, která je ústní.

Literatura -
Poslední úprava: HALENKA/MFF.CUNI.CZ (05.05.2008)

(1) W. Haltiner: Numerical prediction and dynamic meteorology (1980)

(2) Curry, Webster: Thermodynamics of Atmospheres & Oceans (Academic Press, London, 1999)

(3) Holton: An Introduction to dynamic meteorology, Fourth Edition (Academic Press, New York, 2004)

(4) F. Mesinge, A. Arakawa:Čislennyje metody ispolzujemyje v atmosfernych moděljach I (1976, resp.1979)

(5) Kasahara (ed.) Čislennyje metody ispolzujemyje v atmosfernych moděljach II (1979, resp. 1982)

(6) Chang (ed.) General circulation models of the atmosphere (1977)

(7) Gill: Atmosphere - Ocean Dynamics (Academic Press, New York, 1982)

(8) Trenberth: Climate System Modeling (Cambridge University Press, 1992)

Metody výuky -
Poslední úprava: HALENKA/MFF.CUNI.CZ (05.05.2008)

přednáška se cvičením

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Tomáš Halenka, CSc. (13.10.2017)

Učivo v rozsahu přednášené látky, vybraných částí doporučené literatury a prezentací, ústní forma.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Tomáš Halenka, CSc. (06.05.2004)
I. Předpověď počasí a modelování klimatu.
 • krátkodobá předpověď (úspěšnost předpovědi, chyba předpovědi).
 • střednědobá, dlouhodobá předpověď.
 • metody předpovědi (dynamické, statistické, stat.-dyn.).
 • prediktabilita atmosféry.
 • modelování, předpověď klimatu.

II. Numerické modely atmosféry.

 • numerické metody (konečných diferencí, spektrální, konečných elementů, explicitní, implicitní, semiimplicitní, semi-Lagrangeovské).
 • měřítko modelu (globální, regionální, lokální, horiz.souř.).
 • vertikální souřadnice, historický vývoj.

III. Řídící rovnice.

 • základní pohybové rovnice.
 • termodynamická rovnice.
 • rovnice kontinuity.
 • rovnice vorticity.
 • rovnice divergence (divergenční teorém, balanční, -rovnice).
 • adiabatická verze prognostického modelu.

IV. Vlnové pohyby v atmosféře.

 • měřítková analýza.
 • typy vln.
 • instabilita, filtrace nežádoucích vln.

V. Parametrizace přízemní vrstvy atmosféry.

 • zahrnutí orografie.
 • zahrnutí mechanické turbulence (turbulentní difuze).
 • zahrnutí termické turbulence.

VI. Parametrizace vlhkosti.

 • rovnice kontinuity pro vodní páru (popř. další příměsi - ozón).
 • konvektivní přizpůsobení (suchá a nasycená konvekce).
 • nekonvektivní kondenzace.
 • parametrizace oblačnosti.

VII. Parametrizace záření.

 • radiace Země, absorpce v atmosféře, oblačná vrstva.
 • záření Slunce, absorpce a rozptyl v atmosféře, oblačná vrstva a dvojvrstva.

VIII. Objektivní analýza a inicializace.

 • trojrozměrná analýza.
 • čtyřrozměrná asimilace dat.
 • inicializace.
 • hlazení, filtrace.

IX. Okrajové podmínky LAM.

 • konstantní.
 • časově proměnné.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK