Dynamická meteorologie (pro zkrácené studium) - NMET022
Anglický název: Dynamic Meteorology (for compressed curriculum)
Zajišťuje: Katedra fyziky atmosféry (32-KFA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2010
Semestr: zimní
E-Kredity: 9
Rozsah, examinace: zimní s.:4/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Tomáš Halenka, CSc.
Třída: Fyzika
Kategorizace předmětu: Fyzika > Meterologie a klimatologie
Záměnnost : NMET023
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Základní poznatky z termodynamiky a statiky atmosféry.
Poslední úprava: ()
Sylabus

Dokonalý plyn. Stavová rovnice dokonalého plynu. Nultá, první a druhá termodynamická věta. Poissonovy rovnice. Potenciální teplota.

Vlhký a nasycený vzduch. Charakteristiky vlhkosti vzduchu. Kondenzace a sublimace, Clausius-Clapeyronova rovnice, Magnusův vzorec. Uzavřený a otevřený termodynamický systém. Vratný adiabatický děj v nenasyceném a nasyceném vzduchu. Pseudoadiabatický děj. Teplota rosného bodu, izobarická vlhká, izobarická ekvivalentní, adiabatická ekvivalentní teplota, adiabatická vlhká teplota.

Literatura
(1) S. Brandejs, O. Zikmunda:Termodynamika atmosféry

(2) F. Pechala, J. Bednář: Příručka dynamické meteorologie

Poslední úprava: ()