PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Meteorologické přístroje a pozorovací metody - NMET021
Anglický název: Meteorological Instruments and Observational Methods
Zajišťuje: Katedra fyziky atmosféry (32-KFA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. Mgr. Michal Žák, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Meterologie a klimatologie
Anotace -
Poslední úprava: ()
Základy přístrojové a měřící techniky a pozorovacích metod.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: HALENKA/MFF.CUNI.CZ (05.05.2008)

Základním cílem předmětu je seznámit s problematikou pořizování meteorologických dat, s vývojem měření a pozorování meteorologických prvků a jevů. Absolvováním předmětu student získá základní představu o metodikách měření a pozorování v meteorologii.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. Tomáš Halenka, CSc. (15.10.2017)

Zkouška ústní

Literatura -
Poslední úprava: HALENKA/MFF.CUNI.CZ (05.05.2008)

(1) F. Kocourek: Měřící metody v meteorologii (1956, 1972)

(2) Hanzlíkův sborník (1952)

(3) S. Hanzlík: Základy meteorologie a klimatologie (1947)

(4) V. Stružka: Meteorologické přístroje a měření v přírodě (1956)

(5) Schneider: Pozorujeme počasí (1947)

(6) Slabá: Návod pre pozorovatelov meteorologických staníc ČSSR (1976)

(7) Middleton, Spilhaus: Meteorological instruments (1964)

(8) B. Sobíšek: Meteorologické přístroje a pozorovací metody (1970)

(9) Brock, Richardson: Meteorological Measurement Systems (Oxford University Press, 2001)

(10) Simidchiev: Compendium of Lecture Notes on Meteorological Instruments (WMO, 1986)

Metody výuky -
Poslední úprava: HALENKA/MFF.CUNI.CZ (05.05.2008)

přednáška

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Tomáš Halenka, CSc. (15.10.2017)

Učivo v rozsahu přednášené látky a vybraných částí doporučené literatury (fyzikální principy měření vybrané meteorologické veličiny, popis konstrukce a použití vybraného meteorologického přístroje, popis a vlastnosti vybraného druhu oblaků a srážek)

Sylabus -
Poslední úprava: doc. Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D. (28.04.2020)

Historický úvod, historie měření a vývoje přístrojů v Česku i v zahraničí. Meteorologické základy (definice přístroje, měřicí chyby, registrační přístroje).

Měření základních meteorologických veličin - teplota vzduchu a půdy, tlak vzduchu, výpar, vlhkost vzduchu, srážky, oblaky, vítr, záření a sluneční svit, dohlednost. Exkurze u meteorologické stanice Troja.

Dálkové metody měření - aerologická měření, lidary, meteorologické radiolokátory, meteorologické rakety, meteorologické družice.

Automatické stanice vs. stanice s pozorovatelem, výhody a nevýhody. Problematika reprezentativnosti měření (umístění stanice, vliv mikroklimatických parametrů - srovnání se stanicemi v Troji, využití ručních přístrojů pro hodnocení vlivu budov apod.).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK