PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Meteorologické přístroje a pozorovací metody - NMET021
Anglický název: Meteorological Instruments and Observational Methods
Zajišťuje: Katedra fyziky atmosféry (32-KFA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2016 do 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Tomáš Halenka, CSc.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Meterologie a klimatologie
Anotace -
Poslední úprava: ()
Základy přístrojové a měřící techniky a pozorovacích metod.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: HALENKA/MFF.CUNI.CZ (05.05.2008)

Základním cílem předmětu je seznámit s problematikou pořizování meteorologických dat, s vývojem měření a pozorování meteorologických prvků a jevů. Absolvováním předmětu student získá základní představu o metodikách měření a pozorování v meteorologii.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. Tomáš Halenka, CSc. (15.10.2017)

Zkouška ústní

Literatura -
Poslední úprava: HALENKA/MFF.CUNI.CZ (05.05.2008)

(1) F. Kocourek: Měřící metody v meteorologii (1956, 1972)

(2) Hanzlíkův sborník (1952)

(3) S. Hanzlík: Základy meteorologie a klimatologie (1947)

(4) V. Stružka: Meteorologické přístroje a měření v přírodě (1956)

(5) Schneider: Pozorujeme počasí (1947)

(6) Slabá: Návod pre pozorovatelov meteorologických staníc ČSSR (1976)

(7) Middleton, Spilhaus: Meteorological instruments (1964)

(8) B. Sobíšek: Meteorologické přístroje a pozorovací metody (1970)

(9) Brock, Richardson: Meteorological Measurement Systems (Oxford University Press, 2001)

(10) Simidchiev: Compendium of Lecture Notes on Meteorological Instruments (WMO, 1986)

Metody výuky -
Poslední úprava: HALENKA/MFF.CUNI.CZ (05.05.2008)

přednáška

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Tomáš Halenka, CSc. (15.10.2017)

Učivo v rozsahu přednášené látky a vybraných částí doporučené literatury (fyzikální principy měření vybrané meteorologické veličiny, popis konstrukce a použití vybraného meteorologického přístroje, popis a vlastnosti vybraného druhu oblaků a srážek)

Sylabus -
Poslední úprava: ()

1. Historický úvod.

2. Meteorologické základy (definice přístroje, měřicí chyby, registrační přístroje).

3. Teplota vzduchu a půdy (skleněné, bimetalické a elektrické teploměry).

4. Tlak vzduchu (rtuťové a deformační barometry, hypsometry).

5. Výpar (výparoměry pro měření výparnosti z vodní hladiny a půdy).

6. Vlhkost vzduchu (psychometry, deformační a absorpční vlhkoměry).

7. Srážky (pozorování srážek a sněhové pokrývky, srážkoměry a srážkové intensografy).

8. Oblaky (mezinárodní klasifikace oblaků, pozorování množství oblaků a výšky jejich základny).

9. Vítr (směrovky, anemometry a anemografy s rotujícími systémy, výchylkové, aerodynamické, termoanemometry).

10. Záření (pyrheliometry, aktinometry, pyranometry, pyrgeometry, bilancometry).

11. Sluneční svit (sluneční čas, heliografy).

12. Meteorologická dohlednost (vizuální pozorování, měřiče dohlednosti).

13. Aerologická měření (základy radiolokace, meteorologické balóny, pilotáž, radiosondy, vyhodnocení radiosondážních měření).

14. Meteorologická radiolokace (fyzikální základy, blokové schema a rovnice radaru, vyhodnocení výsledků měření).

15. Meteorologické rakety (technické parametry, meteorologická čidla).

16. Meteorologické družice (systémy meteorologických družic, palubní technika, přenos snímků, získání meteorologické informace).

17. Automatické meteorologické stanice (blokové schema, čidla, využití).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK