PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Metody dálkového průzkumu atmosféry - NMET020
Anglický název: Methods of atmospheric remote sensing
Zajišťuje: Katedra fyziky atmosféry (32-KFA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: zimní s.:3/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Martin Setvák, CSc.
doc. Mgr. Michal Žák, Ph.D.
prof. RNDr. Petr Pišoft, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Meterologie a klimatologie
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D. (13.05.2020)
Průzkum atmosféry Země pomocí družicového snímání, měření pomocí radaru, principy a využití Dopplerovských radarů, LIDARu a SODARu, systémy detekce blesků, družicové snímání složení atmosféry
Cíl předmětu -
Poslední úprava: doc. Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D. (05.03.2019)

Získat základní znalosti o principech, využití a omezení metod dálkového prùzkumu zemské atmosféry

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. RNDr. Petr Pišoft, Ph.D. (16.01.2024)

Znalosti podle sylabu předmětu.

Literatura -
Poslední úprava: doc. Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D. (05.03.2019)

(1) D. Řezáčová a kol.: Fyzika oblaků a srážek. Academia Praha, 2007.

(2) S.Q.Kidder, T.H.Vonder Haar: Satellite Meteorology - an Introduction. Academic Press, Inc., 1995

(3) L.J.Battan: Radar Observations of the Atmosphere. The University of Chicago Press, Chicago 1973

(4) R.J. Doviak, D. Zrnic: Doppler Radar and Weather Observations (second edition). Academic Press, Inc., 1993

(5) V.N. Bringi, V. Chandrasekar, 2001: Polarimetric Doppler Weather Radar, Cambridge University Press, U.K.,

(6) Visconti, G. et al.: Observing Systems for Atmospheric Composition: Satellite, Aircraft, Sensor Web and Ground-Based Observational Methods and Strategies 2007th Edition, Springer; 2007

(7) Burrows, J.P. et al.: The Remote Sensing of Tropospheric Composition from Space, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2011

(8) Lenoble J. et al.: Aerosol Remote Sensing 2013th Edition, Springer; 2013 edition (March 6, 2015)

(9) Alexander Kokhanovsky, Gerrit de Leeuw: Satellite Aerosol Remote Sensing Over Land, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2009.

Metody výuky -
Poslední úprava: doc. Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D. (05.03.2019)

Přednáška a cvičení.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: T_KMOP (30.04.2008)

Znalosti podle sylabu předmětu.

Sylabus -
Poslední úprava: prof. RNDr. Petr Pišoft, Ph.D. (13.05.2020)

1. Družicová pozorování a měření

Globální systém meteorologických družic, družice geostacionární, družice na nízkých polárních drahách. Organizace EUMETSAT a její primární družice (MSG, MTG, Metop, Metop-SG). Organizace ESA, další evropské vesmírné aktivity. Družice dalších organizací a programů – NOAA/JPSS, GOES, a další. Metody snímání a prvotního zpracování družicových dat, distribuce dat ke koncovým uživatelům. Spektrální pásma, jejich základní vlastnosti, atmosférická okna. Sluneční záření, tepelné vyzařování. Odrazivost, propustnost, emisivita, jasová teplota. Spektrální kanály jednotlivých přístrojů meteorologických družic. Základní spektrální vlastnosti oblačnosti a zemského povrchu, princip multispektrální interpretace družicových dat. Základní metody zpracování družicových dat (snímků). Pokročilé snímkové produkty – barevně zvýrazněné tepelné snímky, RGB kompozitní snímky, „sendvičové“ snímky, základy jejich interpretace. Systém příjmu, zpracování, distribuce a archivace družicových dat v ČHMÚ. Software (freeware) pro zpracování a vizualizaci družicových dat, zdroje a formáty dat.

2. Radarová měření

Princip funkce a použití radaru v meteorologii, vývoj radarových měření v Česku. Radiolokační rovnice, mikrovlnná refrakce, útlum, pozemní odrazy. Metody snímání dat, uživatelské produkty, radiolokační sítě a slučování radarových dat, vizualizace radarových dat. Vztah odrazivosti a intenzity srážek (Z-R vztah), vertikální profily odrazivosti. Radarové odhady srážek, jejich nejistoty a možnosti korekce, kombinované odhady srážek z radarů a srážkoměrů. Radiolokační charakteristiky konvektivní a vrstevnaté oblačnosti, bright-band, životní cyklus konvektivních buněk.

3. Detekce blesků

Princip detekce a lokalizace blesků, elektromagnetické efekty bleskového výboje, metoda stanovení času příchodu, metoda určení směru zdroje. Sítě detekce blesků. Měřené veličiny, produkty, způsoby prezentace. Kombinace s dalšími daty dálkové detekce. Využití v meteorologických aplikacích (nowcasting).

4. Družicové snímání atmosférických sloupců plynů a aerosolů

Ozon, NO2, SO2, formaldehyd, CO atd., aerosol optical depth, možnosti vertikálního rozlišení průběhu koncentrace. Současně operativní přístroje pro snímání atmosférických sloupců plynů a aerosolů a zdroje dat.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: T_KMOP (30.04.2008)

NMET004

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK