PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Distanční pozorování a detekční metody v meteorologii I - NMET020
Anglický název: Satellite and Radar Observations of Meteorological Phenomena I
Zajišťuje: Katedra fyziky atmosféry (32-KFA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2016 do 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: letní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Martin Setvák, CSc.
RNDr. Petr Novák, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Meterologie a klimatologie
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D. (05.03.2019)
Moderní distanční pozorování a detekční metody v meteorologii - základní principy. Výhodou je absolvování předmětu NMET004.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D. (05.03.2019)

Získat základní znalosti o využití družic a radarů v meteorologii.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D. (05.03.2019)

Ústní zkouška v rozsahu témat daných sylabem.

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D. (05.03.2019)

(1) D. Řezáčová a kol.: Fyzika oblaků a srážek. Academia Praha, 2007.

(2) S.Q.Kidder, T.H.Vonder Haar: Satellite Meteorology - an Introduction. Academic Press, Inc., 1995

(3) L.J.Battan: Radar Observations of the Atmosphere. The University of Chicago Press, Chicago 1973

(4) R.J. Doviak, D. Zrnic: Doppler Radar and Weather Observations (second edition). Academic Press, Inc., 1993

(5) V.N. Bringi, V. Chandrasekar, 2001: Polarimetric Doppler Weather Radar, Cambridge University Press, U.K., 636 s.

Metody výuky -
Poslední úprava: Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D. (05.03.2019)

Přednáška a cviční.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: T_KMOP (30.04.2008)

Znalosti podle sylabu předmětu.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D. (05.03.2019)
1. Družicová pozorování a měření
Družice geostacionární, družice na polárních drahách. Organizace EUMETSAT a NOAA. Družice organizací NOAA (POES, GOES) a EUMETSAT (Meteosat/MSG, MetOp). Metody snímání družicových dat, struktura, přenos, příjem a zpracování dat. Spektrální pásma, jejich základní vlastnosti, atmosférická okna. Sluneční záření, tepelné vyzařování. Odrazivost, propustnost, emisivita, jasová teplota. Spektrální kanály AVHRR a SEVIRI. Možnosti zpracování dat v jednotlivých spektrálních kanálech a jejich kalibrace. Spektrální vlastnosti oblačnosti a zemského povrchu. Základní metody zpracování družicových snímků. RGB kompozitní snímky a základy jejich interpretace. Systém příjmu, zpracování, distribuce a archivace družicových dat v ČHMÚ.

2. Radarová měření
Princip funkce a použití radaru v meteorologii, radiolokační rovnice. Mikrovlnná refrakce, útlum, pozemní odrazy. Metody snímání dat, uživatelské produkty, radiolokační sítě. Vztah odrazivosti a intenzity srážek Z, vertikální profily odrazivosti, nepřesnosti odhadu srážek a jejich korekce. Radiolokační charakteristiky konvektivní a vrstevnaté oblačnosti, bright-band, životní cyklus konvektivních buněk. Dopplerovské rychlosti, jejich interpretace, měření vertikálního profilu větru. Polarimetrická měření, moderní metody.

Princip funkce a použití radaru v meteorologii, radiolokační rovnice. Mikrovlnná refrakce, útlum, pozemní odrazy. Metody snímání dat, uživatelské produkty, radiolokační sítě. Vztah odrazivosti a intenzity srážek Z, vertikální profily odrazivosti, nepřesnosti odhadu srážek a jejich korekce. Radiolokační charakteristiky konvektivní a vrstevnaté oblačnosti, bright-band, životní cyklus konvektivních buněk. Dopplerovské rychlosti, jejich interpretace, měření vertikálního profilu větru. Polarimetrická měření, moderní metody.

3. Praktická základní interpretace družicových a radarových dat

4. Základy meteorologie a terminologie konvektivních bourí

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: T_KMOP (30.04.2008)

NMET004

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK