PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Letecká meteorologie - NMET015
Anglický název: Aviation meteorology
Zajišťuje: Katedra fyziky atmosféry (32-KFA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Garant: Mgr. Peter Huszár, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Meterologie a klimatologie
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_KMOP (09.05.2012)
Základní poznatky studia vlivu meteorologických dějů a jevů v letectví. Metody řešení specielních otázek konvekce ve sportovním létání, vlivy počasí na leteckou činnost v rámci zemědělství. Předpoklady: znalosti v rozsahu přednášek "Synoptická meteorologie I a II".
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Peter Huszár, Ph.D. (24.10.2013)

Aplikovat poznatky synoptické, dynamické meteorologie a fyziky oblaků a srážek pro potřeby letectví.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Peter Huszár, Ph.D. (06.10.2017)

Podmínkou úspěšného zakončení předmětu je složení ústní zkoušky.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Peter Huszár, Ph.D. (24.10.2013)

Povinná:

Sobota, Jakub a Kráčmar, Jan: Meterologie: učební texty pro teoretickou přípravu dopravních pilotů ATPL(A) dle předpisu JAR-FCL 1(část 50), Vysoké učení technické v Brně. Letecký ústav, České vysoké učení technické v Praze. Katedra letecké dopravy, 2002

Dvořák, Petr: Letecká meteorologie, SVĚT KŘÍDEL, Cheb, 2010.

Doporučená:

England/Ulbricht: Flugmeteorologie, VEB Verlag, Berlin 1980

Metody výuky -
Poslední úprava: KOPACEK/MFF.CUNI.CZ (10.04.2008)

Přednáška.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Peter Huszár, Ph.D. (25.04.2020)

Podmínkou úspěšného zakončení předmětu je složení ústní zkoušky v rozsahu sylabu. Tuto ústní zkoušku je možné absolvovat distanční formou prostřednictvím video konference (přes MS Team, Skype nebo Zoom).

Sylabus -
Poslední úprava: T_KMOP (09.05.2004)

Základní meteorologické prvky a jejich vliv na letecký provoz, hustota vzduchu a její změny s výškou, vliv na režim startu a přistání, tlak vzduchu, standardní atmosféra ICAO, redukce tlaku vzduchu pro různé hladiny používané v leteckém provozu (QFE, QFF, QNH), oblačnost, dohlednost, turbulence a námraza v oblacích.

Izotachy, vertikální profil větru, anabatické a katabatické proudění, malé víry s vertikální osou, tromby, tornáda. Druhy proudění v závětří horské překážky, rotory a turbulence s nimi spojená jako nebezpečný jev.

Kritéria stability teplotního zvrstvení, definice, výpočty a konstrukce významných hladin na aerologických diagramech, bouřky, jejich vznik a vývojová stadia, turbulence s nimi spojená, námraza a vznik krup, předpověď konvekce.

Charakteristiky dohlednosti, zákal, kouřmo, mlha, jejich vliv na ekonomiku leteckého provozu, metody předpovědi dohlednosti. Tryskové proudění, definice, výskyt, význam, nízkohladinové tryskové proudění.

Námraza na letadlech, podmínky vzniku, druhy námrazy, rychlost jejího usazování, možnosti předpovědi.

Atmosférická turbulence jako nebezpečný jev, podmínky vzniku, turbulence mechanická, termická, dynamická.

Speciální podmínky letů, metody zabezpečení sportovního především bezmotorového létání, zajištění zemědělského letectva, lety ve stratosféře, druhy tropopauzy, náhlá stratosférická oteplení.

Předpis L-3, letová dokumentace, informace, zprávy, výstrahy a předpovědi.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: KOPACEK/MFF.CUNI.CZ (10.04.2008)

Znalosti dynamické a synoptické meteorologie.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK