PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Všeobecná klimatologie - NMET012
Anglický název: General Climatology
Zajišťuje: Katedra fyziky atmosféry (32-KFA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2017 do 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: letní s.:3/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Jaroslava Kalvová, CSc.
RNDr. Eva Holtanová, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Meterologie a klimatologie
Anotace -
Poslední úprava: T_KMOP (14.05.2015)
Klimatický systém, klima, zpětné vazby. Pozorovaný stav atmosféry, oceánu, kryosféry, zemského povrchu, interakce atmosféra - oceán. Radiační děje v atmosféře, radiační bilance, tepelná bilance. Hydrologický cyklus a vodní bilance, voda v atmosféře. Cirkulace atmosféry, průměrná zonální a meridionální cirkulace, vertikální struktura cirkulace, QBO, ENSO, tropické cyklony, místní cirkulační systémy. Módy variability. Klima města.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: KALVOVA/MFF.CUNI.CZ (20.05.2008)

Poskytnout základní znalosti o širokém spektru fyzikálních procesů probíhajích v klimatickém systému

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. Jaroslava Kalvová, CSc. (11.10.2017)

Podmínkou získání zápočtu je vytvoření a přednesení dvou krátkých prezentací (cca 15 min) a jedné rozsáhlejší (cca 30 min) v průběhu semestru.

Literatura
Poslední úprava: KALVOVA/MFF.CUNI.CZ (30.04.2008)

Hartmann, D.: Global physical climatology. ACADEMIC PRESS, San Diego, USA, 1994.

McGregor, G.R., Nieuwolt, S.: Tropical Climatology. WILLEY, Chichester, England, 1998.

Metody výuky -
Poslední úprava: KALVOVA/MFF.CUNI.CZ (20.05.2008)

přednáška

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Jaroslava Kalvová, CSc. (10.10.2017)

Zkouška je ústní, podmínkou je získání zápočtu. Požadavky ke zkoušce odpovídají sylabu předmětu a jsou v rozsahu odpřednášené látky.

Sylabus -
Poslední úprava: KALVOVA/MFF.CUNI.CZ (30.04.2008)

Klima, klimatický systém, zpětné vazby v klimatickém systému, prediktabilita klimatu. Pozorovaný stav atmosféry, oceánů, kryosféry. Sluneční záření, solární konstanta, solární klima. Rozptyl a absorpce slunečního záření v atmosféře, koeficienty rozptylu, absorpce a extinkce, Beerův zákon, Bouguerovy vzorce, optická hmota a optická tloušťka, koeficient propustnosti, zákalový faktor. Albedo Země, zemského povrchu. Toky dlouhovlnné radiace v atmosféře, vyzařování zemského povrchu a atmosféry, zpětné záření, efektivní vyzařování.

Radiační a tepelná bilance zemského povrchu, atmosféry, soustavy Země-atmosféra. Tepelné poměry půdy a povrchu vodních nádrží, teplota vzduchu.

Vodní bilance zemského povrchu, bilance vodní páry v atmosféře, vazba mezi tepelnou a vodní bilancí pevniny.

Vliv aktivního povrchu na klima. Radiační a tepelná bilance vybraných aktivních povrchů.

Všeobecná cirkulace atmosféry. Pasátová cirkulace, monzuny, intertropická zóna konvergence. Vnětropická cirkulace, interakce atmosféra-oceán, cirkulační indexy. Cirkulace malých měřítek, mořské a pevninské vánky, horské a údolní větry, föhn, bóra. Klima městských aglomerací. Základní klimatické prvky, denní a roční chod, geografické rozložení.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: RNDr. Eva Holtanová, Ph.D. (21.10.2013)

základní kurz fyziky v rozsahu BC studia

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK