PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Regionální klimatologie a klimatografie ČR - NMET009
Anglický název: Regional Climatology and Climatography of the Czech Republic
Zajišťuje: Katedra fyziky atmosféry (32-KFA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: zimní s.:4/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. Mgr. Michal Žák, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Meterologie a klimatologie
Anotace -
Poslední úprava: T_KMOP (27.04.2001)
Klasifikace klimatu, charakteristiky základních klimatických zón a typů, klima jednotlivých kontinentů, klima ČR.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: KALVOVA/MFF.CUNI.CZ (30.04.2008)

Cílem předmětu je získat znalosti o klasifikacích klimatu a přehled o charakteristikách základních klimatických zón a typech na jednotlivých kontinentech a také o klimatu Česka.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. Mgr. Michal Žák, Ph.D. (07.06.2019)

Ústní zkouška.

Literatura -
Poslední úprava: ZAK/MFF.CUNI.CZ (12.04.2008)

Martyn, D.: Climates of the World. ELSEVIER, 1992.

Tolazs, R. a kol.: Atlas podnebí Česka, ČHMÚ, 2007.

Metody výuky -
Poslední úprava: ZAK/MFF.CUNI.CZ (12.04.2008)

přednášky

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. Mgr. Michal Žák, Ph.D. (09.10.2017)

Zkouška je ústní a její požadavky odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce.

Sylabus -
Poslední úprava: ZAK/MFF.CUNI.CZ (12.04.2008)

Klasifikace klimatu, základní charakteristiky ekvatoriálního, tropického, monzunového, subtropického klimatu, klima mírných šířek, subpolární, Arktidy a Antarktidy. Klima jednotlivých kontinentů. Hlavní faktory podílející se na formování klimatu daného kontinentu, geografické, radiační, cirkulační faktory, vliv aktivního povrchu. Rozložení teploty vzduchu, atmosférických srážek, sluneční radiace, slunečního svitu, vítr, extrémní jevy.

Sluneční svit a hodnoty globálního záření na území ČR, prostorové rozložení, roční chody, variabilita, extrémní hodnoty, nepřímé metody výpočtu globálního záření. Definice a prostorové rozložení počtu jasných a zamračených dnů, roční chody. Teplota vzduchu - rozložení průměrných ročních, lednových a červencových teplot vzduchu, roční chod teploty vzduchu, singularity, extrémní hodnoty. Termická kontinentalita, vliv nadmořské výšky, dlouhodobý průběh teploty vzduchu, krátkodobé kolísání a trendy. Charakteristické dny, nástupy a délky trvání charakteristických období. Prostorová proměnlivost atmosférických srážek, ombrická kontinentalita, vliv nadmořské výšky, časová proměnlivost. Typy ročního chodu srážek, extrémní srážky. Převládající směr větru v zimě a v létě, vliv expozice místa, roční chod rychlosti větru, maximální nárazy.

Klasifikace klimatu ČR.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: KALVOVA/MFF.CUNI.CZ (30.05.2008)

Znalosti v rozsahu sylabu přednášky "Všeobecná klimatologie".

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK