PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Numerické řešení rovnic prognostických modelů - NMET008
Anglický název: Numerical Solution of Forecast Model Equations
Zajišťuje: Katedra fyziky atmosféry (32-KFA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Michal Baťka, DrSc.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Meterologie a klimatologie
Je korekvizitou pro: NMAF015, NMAF046, NMAF045
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: ()
Základy teorie řešení rovnic prognostických modelů atmosféry.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: BATKA/MFF.CUNI.CZ (09.04.2008)

Přehled důležitých numerických metod používaných při předpovědi počasí

Literatura
Poslední úprava: BATKA/MFF.CUNI.CZ (09.04.2008)

A lot of journal papers and authors experience acquire during the developing of meteorological models in Czech and in foreign.

Metody výuky -
Poslední úprava: BATKA/MFF.CUNI.CZ (09.04.2008)

přednáška

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: BATKA/MFF.CUNI.CZ (09.04.2008)

zkouška podle sylabu předmětu

Sylabus -
Poslední úprava: T_KMOP (26.04.2004)

Přednáška se zabývá fyzikální a matematickou formulací soudobých meteorologických předpovědních modelů, tedy hydrostatických i nehydrostatických baroklinních modelů a jejich numerickým řešením na počítačích.

Obsah studia: výběr a příprava dat pro model, kontrola došlých naměřených dat, principy objektivní analýzy asimilací dat, metoda optimální interpolace, inicializace vstupních dat, energetika modelu a jeho konzistence, vlastnosti systémů zákonů zachování, formulace počátečních úloh a okrajových podmínek, výsledky modelů a jejich grafické zpracování.

Literatura
rozsáhlá časopisecká literatura a vlastní zkušenosti autora získané při vývoji meteorologických modelů doma i v zahraničí

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: BATKA/MFF.CUNI.CZ (09.04.2008)

základy numerické matematiky a dynamické meteorologie

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK