Šíření exhalací v atmosféře - NMET005
Anglický název: Emission Propagation in Atmosphere
Zajišťuje: Katedra fyziky atmosféry (32-KFA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Jan Bednář, CSc.
Mgr. Peter Huszár, Ph.D.
Mgr. Vladimír Fuka, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Meterologie a klimatologie
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D. (13.02.2019)
Zdroje znečištění ovzduší, transport antropogenních znečišťujících příměsí v závislosti na meteorologických podmínkách, suchá a mokrá depozice, základní chemické transformace, modelování znečištění ovzduší, lagrangeovské a eulerovské modely.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Peter Huszár, Ph.D. (29.07.2020)

Získat základní přehled o hlavních problémech znečištění ovzduší, o procesech šíření znečišťujících příměsí v atmosféře, suché a mokré depozici, chemických reakcích a možnostech modelování. Demonstrace základních aspektů šíření znečištění pomocí měření prašného aerosolu na KFA MFF.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D. (13.02.2019)

Znalosti podle tematických okruhů vymezených uvedeným sylabem.

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D. (13.02.2019)

Bednář J., Zikmunda O.: Fyzika mezní vrstvy atmosféry. Academia, Praha, 1985, 235 str.

Seinfeld J.H.: Atmospheric Chemistry and Physics of Air Pollution. John Wiley and Sons, New York, Chichester, Brisbane, Toronto, Singapore, 1986, ISBN 0-471-82857-2, 738 p.

Hanna R.H., Britter R. E.: Wind Flow and Vapor Cloud Dispersion at Industrial and Urban Sites, American Institute of Chemical Engineers, 2002, 208 p.

Metody výuky -
Poslední úprava: BEDNAR/MFF.CUNI.CZ (09.04.2008)

Přednáška

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: BEDNAR/MFF.CUNI.CZ (09.04.2008)

Znalosti podle tematických okruhů vymezených uvedeným sylabem.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Peter Huszár, Ph.D. (29.07.2020)

Zdroje znečišťujících příměsí, emise, imise.

Mechanizmy transportu znečišťujících příměsí v atmosféře

Suchá a mokrá depozice

Základní typy antropogenních příměsí a jejich nejdůležitější chemické reakce

Prostorová měřítka přenosu znečišťujících příměsí v atmosféře, lagrangeovské a eulerovské modely, vlečkové modely, puff-modely, princip disperzního modelování, praktické aplikace gaussovských modelů.

Typizace meteorologických podmínek z hlediska účinnosti prostorového rozptylu znečišťujících příměsí.

Zpětné vlivy znečištění ovzduší na meteorologické děje.

Monitoring koncentrace aerosolů na KFA MFF, dlouhodobé charakteristiky koncentrace a vliv meteorologických podmínek

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D. (13.02.2019)

Základní znalosti o proudění a difúzi v mezní vrstvě atmosféry.