Šíření akustických a elektromagnetických vln v atmosféře - NMET004
Anglický název: Propagation of Acoustic and Electromagnetic Waves in Atmosphere
Zajišťuje: Katedra fyziky atmosféry (32-KFA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Petr Pišoft, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Meterologie a klimatologie
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_KMOP (18.04.2001)
Rozptyl a absorpce elektromagnetických a akustických vln v atmosféře, optické a akustické jevy v souvislosti se zvrstvením vzduchu, vodními kapičkami, ledovými a obecně aerosolovými částicemi.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: BEDNAR/MFF.CUNI.CZ (09.04.2008)

Získat základní přehled o atmosférické optice a akustice s aplikacemi pro metody dálkového průzkumu atmosféry.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. RNDr. Petr Pišoft, Ph.D. (16.01.2024)

Ústní zkouška s obsahem daným sylabem předmětu.

Literatura -
Poslední úprava: BEDNAR/MFF.CUNI.CZ (11.04.2008)

(1) Jan Bednář: Pozoruhodné jevy v atmosféře. Atmosférická optika, akustika a elektřina. Academia, Praha, 1989, 236 str

(2) Tricker R.A.R.: Introduction to Meteorological Optics. Elsevier Publishing Company, New York, 1970, 285 str.

Metody výuky -
Poslední úprava: BEDNAR/MFF.CUNI.CZ (09.04.2008)

Přenáška

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: BEDNAR/MFF.CUNI.CZ (09.04.2008)

Znalosti podle tematických okruhů vymezených uvedeným sylabem.

Sylabus -
Poslední úprava: ()

Vlnové rovnice v dielektriku, rychlost šíření elektromagnetických vln, index lomu v atmosféře, jeho vertikální profil a závislost na meteorologických parametrech, optické jevy působené lomem světelných paprsků v atmosféře (astronomická a zemská refrakce, boční refrakce, zelený záblesk, svrchní a spodní zrcadlení, zvednutí a snížení obzoru atd.).

Šíření zvuku v atmosféře, vlnová rovnice, závislost rychlosti šíření zvuku na meteorologických podmínkách, akustický index lomu, akustické stíny, normální a anomální slyšitelnost, tlumení zvuku v atmosféře, rázové vlny, akustická koalescence. Vlnové rovnice v elektricky vodivém prostředí, komplexní rychlost a komplexní index lomu, absorpce elektromagnetických vln, Mieova teorie rozptylu elektromagnetických vln na sférických částicích, molekulární rozptyl a rozptyl na aerosolových částicích, polarizace světla v atmosféře, rozptyl světla na vodních kapkách (duhy, koróny, glórie).

Halové jevy.

Meteorologická dohlednost, šíření světla v oblačném prostředí, Trabertova formule.

Šíření centimetrových elektromagnetických vln v atmosféře, radiolokační rovnice, optické a akustické sondování atmosféry.

Literatura
(1) Jan Bednář: Pozoruhodné jevy v atmosféře. Atmosférická optika, akustika a elektřina. Academia, Praha, 1989, 236 str

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: BEDNAR/MFF.CUNI.CZ (09.04.2008)

Základní znalosti obecných vlnových procesů a teorie elektromagnetických vln.