PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Fyzika oblaků a srážek - NMET003
Anglický název: Physics of Clouds and Precipitation
Zajišťuje: Katedra fyziky atmosféry (32-KFA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: letní s.:3/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Garant: Mgr. Peter Huszár, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Meterologie a klimatologie
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D. (12.02.2019)
Základní děje oblačné fyziky, nukleace a kondenzace vodní páry, koalescence kapek, podmínky mrznutí vody v atmosféře, vývoj srážek, mikrostruktura a makrostruktura vrstevnatých a konvekčních oblaků.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D. (12.02.2019)

Získat základní znalosti o mechanismech formování oblaků a srážek, o mikrostruktuře a makrostruktuře oblačnosti.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Peter Huszár, Ph.D. (18.10.2017)

Podmínkou úspěšného zakončení předmětu je složení ústní zkoušky.

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D. (12.02.2019)

(1) Pruppacher H.R., Klett J.D.: Microphysics of Clouds and Precipitation. Kluwer Academic Publishers, Oxford, 1997

(2) Řezáčová D., Novák P., Kašpar M., Setvák M.: Fyzika oblaků a srážek, Academia, Praha, 2007

(3) Josef Podzimek: Fyzika oblaků a srážek. Nakl. ČSAV, Praha, 1959,

(4) Khvorostyanov V.I. a Curry J.A.: Thermodynamics, kinetics and microphysics of Clouds, Cambridge Press, Oxford, 2014

(5) Wang et al: Physics and Dynamics of Clouds and Precipitation, Cambridge Press, Oxford, 2013

Metody výuky -
Poslední úprava: BEDNAR/MFF.CUNI.CZ (09.04.2008)

Přednáška

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: BEDNAR/MFF.CUNI.CZ (09.04.2008)

Znalosti podle tematických okruhů vymezených uvedeným sylabem.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D. (12.02.2019)

● Termodynamika fázových přechodů, základní vlastnosti vody

● Homogenní a heterogenní nukleace, kondenzační jádra a mechanismy jejich působení

● Teorie kondenzačního růstu kapek a ledových částic, obtékání kapek vzdušným proudem, ventilační faktor, mezní vrstva vlhkosti kolem kapek nebo ledových částic.

● Koalescence v atmosféře, spontánní, gravitační, elektrostatická, hydrodynamická a turbulentní koalescence, koalescenční růst oblačných kapiček.

● Přechlazená voda v oblacích, nukleace ledu, mrznutí vodních kapek, ledová (krystalizační) jádra, klasický pojem tzv. sublimačního jádra, tvary ledových krystalků a jejich vztah k fyzikálním podmínkám v oblacích, koagulace, agregace, tání ledu

● Teorie vzniku srážek (Bergeronova a Findeisenova teorie, koalescenční teorie)

● Makrostruktura vrstevnatých a konvekčních oblaků, konvekční a bouřkové buňky, stadia vývoje bouřkových oblaků, podmínky vzniku bouřek.

● Mechanismy umělých zásahů do oblačných dějů za účelem vyvolání srážek nebo zabránění vzniku krupobití.

● Teorie vzniku kondenzačních čar za letadly

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: BEDNAR/MFF.CUNI.CZ (09.04.2008)

Znalost základů atmosférické dynamiky a termodynamiky.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK