PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Stochastické programování a aproximace - NMEK615
Anglický název: Stochastic Programming and Approximation
Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: oba
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. RNDr. Petr Lachout, CSc.
Třída: Pravděp. a statistika, ekonometrie a fin. mat.
Kategorizace předmětu: Matematika > Pravděpodobnost a statistika
Je záměnnost pro: NSTP134
Anotace -
Poslední úprava: T_KPMS (06.05.2014)
Seminář je určen doktorandům. Je věnován novým poznatkům ze stochastického programování a jeho aplikací.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KPMS (06.05.2014)

Cílem předmětu je získání přehledu o nových směrech a poznatcích ze stochastického programování a jeho aplikací a diskuse výsledků účastníků před kvalifikovaným kolektivem.

Dalším cílem je příprava kvalitních prezentací pro mezinárodní vědecké akce a navazujících publikací.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. RNDr. Petr Lachout, CSc. (29.04.2020)

K zakončení předmětu je nutno získat zápočet.

Podmínky pro získání zápočtu jsou:

  • Aktivní účast na semináři.
  • Prezentace jednoho referátu.

Skládání zápočtu nelze opakovat.

Literatura -
Poslední úprava: T_KPMS (29.04.2015)

Podle zvoleného tématu.

Metody výuky -
Poslední úprava: T_KPMS (06.05.2014)

Seminář.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: doc. RNDr. Petr Lachout, CSc. (30.05.2018)

teorie míry a integrálu, teorie pravděpodobnosti, funkcionální analýza, teorie optimalizace, konvexní analýza

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK