PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Stochastické modelování v ekonomii a financích - NMEK613
Anglický název: Stochastic Modelling in Economics and Finance
Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2016 do 2020
Semestr: oba
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc.
Třída: Pravděp. a statistika, ekonometrie a fin. mat.
Kategorizace předmětu: Matematika > Matematická ekonomie a ekonometrie, Finanční a pojistná matematika, Pravděpodobnost a statistika
Je záměnnost pro: NEKN032, NEKN031
Anotace -
Poslední úprava: T_KPMS (06.05.2014)
Seminář pro doktorandy věnovaný aktuálním problémům oboru. Diskuse výsledků připravovaných disertací.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KPMS (06.05.2014)

Cílem je poskytovat účastníkům průřezovou informaci o aktuálních problémech oboru, o nových teoretických výsledcích a o nových metodických přístupech. Kromě toho je při práci semináře věnována pozornost řešení dílčích problémů z disertací jednotlivých doktorandů.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc. (17.02.2020)

Předmět je zakončen zápočtem v zimním i letním semestru. Toto platí pro každý akademický rok, ve kterém si student předmět zapisuje.

Podmínky udělení zápočtu: docházka a aktivní účast, v zimním semestru 2 referáty ze zadané literatury, v letním semestru referát týkající se vlastní výzkumné činnosti doktoranda a práce na disertaci.

Povaha studia a její kontroly vylučuje možnost opravného termínu při nesplnění podmínek pro udělení zápočtu za daný semestr.

Literatura -
Poslední úprava: T_KPMS (06.05.2014)

Odborná literatura zadávána v souhlase se zvoleným tématem.

Metody výuky -
Poslední úprava: T_KPMS (06.05.2014)

Seminář.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK