Ekonometrický projektový seminář - NMEK551
Anglický název: Econometric Project Seminar
Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018 do 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Zdeněk Hlávka, Ph.D.
doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D.
Třída: M Mgr. PMSE
M Mgr. PMSE > Povinně volitelné
Kategorizace předmětu: Matematika > Matematická ekonomie a ekonometrie
Prerekvizity : NMEK432, NMEK450
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_KPMS (10.05.2013)
Modelování reálných problémů ekonomické praxe. Na základě úvodního zadání vybraných aktuálních problémů se posluchači budou snažit samostatně navrhnout a rozpracovat postup řešení ve tvaru závěrečné zprávy. Omezený počet účastníků, přednostně pro posluchače Ekonometrie, kteří již mají zadanou diplomovou práci.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KPMS (10.05.2013)

Cílem předmětu je umožnit studentům získání zkušeností s týmovou prací na daném reálném problému, včetně přípravy dat, vyhotovení práce a oponentního řízení.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. RNDr. Zdeněk Hlávka, Ph.D. (06.10.2017)

Podmínky pro udělení zápočtu: účast na kontrolních bodech, odevzdání kvalitně zpracované práce v zadaném termínu, vypracování posudku a aktivní účast na závěrečných prezentacích. Charakter zápočtu neumožňuje jeho opakování.

Literatura -
Poslední úprava: T_KPMS (29.04.2015)

Podle zpracovávaných projektů.

Metody výuky -
Poslední úprava: T_KPMS (10.05.2013)

Seminář

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: doc. RNDr. Zdeněk Hlávka, Ph.D. (25.05.2018)

velmi dobrá znalost lineárni regrese, analýzy časových řad, ekonometrie a optimalizace