Ekonometrický seminář 1 - NMEK450
Anglický název: Econometrics Seminar 1
Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018 do 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc.
doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D.
Třída: M Mgr. PMSE
M Mgr. PMSE > Povinně volitelné
Kategorizace předmětu: Matematika > Matematická ekonomie a ekonometrie
Prerekvizity : NMSA401, NMSA403, NMSA407, NMSA409
Je prerekvizitou pro: NMEK551
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc. (12.09.2013)
Seminář je zaměřen na studium moderních partií matematické statistiky a ekonometrie a jejich aplikací.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc. (12.09.2013)

Cílem předmětu je připravit studenty pro samostatné studium odborných cizojazyčných časopiseckých prací v oblasti ekonometrie, ekonomického modelování a optimalizace.

Dalším cílem je průprava studentů pro kvalitní prezentaci obsahu nastudovaných prací.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc. (01.03.2019)

Předmět je zakončen zápočtem.

Podmínky udělení zápočtu:

a) samostatná prezentace jednoho až dvou referátů z odborné časopisecké literatury (obvykle z anglické) na vybrané téma, které zadává učitel z oblasti ekonometrie, operačního výzkumu a optimalizace. Jeden z referátů může mít formu koreferátu, podle počtu studentů. Předpokládá se, že referáty budou vypracovány v elektronické podobě.

b) aktivní účast na semináři a přiměřená docházka, maximálně 3 neomluvené absence

Povaha kontroly studia předmětu vylučuje opakování této kontroly

Literatura -
Poslední úprava: T_KPMS (10.05.2013)

Odborné časopisy

Metody výuky -
Poslední úprava: T_KPMS (10.05.2013)

Seminář

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc. (23.05.2019)

teorie optimalizace, základy matematické statistiky, regresní modely, Markovovy řetězce s diskrétním a spojitým časem