Seminář ze stochastické geometrie - NMAT091
Anglický název: Seminar on Stochastic Geometry
Zajišťuje: Matematický ústav UK (32-MUUK)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HS]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. RNDr. Viktor Beneš, DrSc.
prof. RNDr. Jan Rataj, CSc.
Třída: DS, pravděpodobnost a matematická statistika
Kategorizace předmětu: Matematika > Pravděpodobnost a statistika
Neslučitelnost : NMAG467
Záměnnost : NMAG467
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_KPMS (19.05.2008)
Referáty o výsledcích stochastické a integrální geometrie, stereologie a prostorové statistiky, včetně aplikací.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: RATAJ/MFF.CUNI.CZ (02.05.2008)

Odborný seminář s cílem prohloubit sdílení vědecké práce účastníků

Literatura -
Poslední úprava: T_KPMS (19.05.2008)

Literatura: proměnná knižní a časopisecká.

Metody výuky -
Poslední úprava: RATAJ/MFF.CUNI.CZ (02.05.2008)

seminář, referování literatury i vlastních výsledků